Nieuws

Mainstreet 207 Overdinkel helpt Liberiaanse jeugd

De winkel is een groot succes waar heel veel tweedehands spullen worden verkocht. De goederen krijgen een nuttige tweede bestemming en de opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Netlib. De Stichting Netlib, Network Liberia, is een Stichting met de opdracht om de Liberiaanse jeugd en kindsoldaten de helpende hand te bieden.

Mainstreet 207 Overdinkel helpt Liberiaanse jeugdIn 2005 was het ROC van Twente in Almelo bezig met het vervangen van het oude schoolmeubilair toen Abdullah Kamara, een neef van de minister die Liberia ontvluchte en in Almelo woonde, zag dat veel in een grote container werd gegooid. Hij is toen de school binnen gelopen om te vragen of hij dat mocht hebben.

In het Land waar hij vandaan kwam konden ze deze spullen erg goed gebruiken. Zijn wens was al langer dat er een school moest komen. Er waren zoveel jonge kinderen die als kindsoldaat hebben gevochten en nu ergens de kennis vandaan moeten halen om een enigszins beter leven op te bouwen en een vak te leren.

Abdullah Kamara vertelde dat op het ROC. Daar begonnen de eerste ideeën te groeien om er een project van te maken. Bé van Faassen en ik gaven aan dat wel op ons te willen nemen. Sindsdien zijn er plannen gemaakt en is er contact opgenomen met NETLIB.

De school moet in de eerste plaats zijn voor de kinderen die de recente oorlog als soldaat meemaakten, en waarvan er nu nog velen doelloos rondzwerven. Binnen de school van het ROC is samen met leerlingen de complete school gebouwd en als bouwpakket in containers gepakt.

"Samen met 3 studenten van de BOL 4 opleiding van het ROC zijn Bé en ik in april 2009 vertrokken om binnen drie weken deze school te bouwen. Wij maken geen geld over naar Liberia maar we zorgen dat ze bouwmaterialen, vervoer zoals een opgeknapte ambulance en medicijnen krijgen waar behoefte aan is. De goederen betalen wij onder andere uit de opbrengst van de winkel Mainstreet 207 die mijn vrouw Belinda hoofdzakelijk runt.” aldus René Heupink.

De hulpactie blijft voorlopig nog doordraaien want René en Belinda zijn van plan om met de opbrengst van hun winkelverkoop nog een Medische post en een echoapparaat te realiseren.

Ze spreken hun dank uit aan de Overdinkelse bevolking die hun zoveel support geven.

Mainstreet 207 Overdinkel helpt Liberiaanse jeugd Mainstreet 207 Overdinkel helpt Liberiaanse jeugd

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor de Universiteit van Twente als business developer bij Novel-T. Peter is actief op Twitter als @peterlangela.