Nieuws

Kennisteam Armoede

In de zaal van het Migchoriushuis in Oldenzaal waren op de ochtend van 8 maart heel wat mensen aanwezig, professionals, vrijwilligers, maar ook ervaringsdeskundigen die zich inzetten op het gebied van armoedepreventie.


Er was vanuit het Kennisteam Armoede een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door Carla Boerrigter, Mariska Jogems en Mendy Versteeg. Het thema was “overerving van armoede” (hoe armoede kan overgaan van ouder op kind). Deze ochtend was voor de coördinatoren armoedepreventie een voorbereiding voor een grote conferentie die ze gaan geven op donderdag 14 juni in Oldenzaal (locatie is nog onbekend) met als thema “Voorkomen van overerfbare armoede”.

Social Work

De heer Ben Boksebeld, lector “social work” aan Saxion Hogeschool Enschede, hield een presentatie over bovengenoemd onderwerp. Het blijkt dat ondanks de economische groei, het aantal gezinnen die langdurig in armoede leven nog steeds niet daalt. Nu nog steeds groeien er in de gemeente Losser 305 kinderen op in armoede. Landelijke cijfers geven aan dat de mensen die in armoede leven vaak een “doorsnee” gezin waar sprake is van een inkomen.

Zij denken ook vaak dat zij geen gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals bijv; Stichting Leergeld Losser, Stichting Verjaardagsdoos Losser of een Voedselbank. Terwijl juist bij de Voedselbank wordt gekeken naar een besteedbaar inkomen…dus wat hou je in de maand over. Ook de alleenstaande ouder met kind(eren) heeft het vaak zwaar. Leidt armoede als kind ook tot armoede als volwassene? Dit hangt af van verschillende factoren. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de kinderen die in armoede opgroeien later niet arm zijn. 7% wel, dat is 2 x zo vaak als kinderen die niet in armoede opgroeien.

Het risico neemt toe naarmate kinderen langer in armoede leven en naarmate ze jonger zijn en dan al in armoede leven. Mechanismen die hierbij een rol spelen zijn; sociaal isolement, minder toegang tot hulpbronnen, minder hoge verwachtingen vanuit onderwijs en milieu, slechte gezondheid en neurofysiologische factoren. Langdurig stress (geldzorgen) tast het immuunsysteem aan, maar kan ook onze hersenen aantasten en het gaat uiteindelijk in je genen zitten. (filmpje You tube: How stress affect your brain)

Ik ben ziek

Naar aanleiding van de presentatie van Ben Boksebeld werd er door de aanwezigen inhoudelijk op in gegaan en over gediscussieerd. Hieronder een paar punten; Kinderen die worden uitgenodigd voor een verjaardag, maar die niet op deze uitnodiging ingaan, omdat ze geen geld hebben, om een cadeautje te kopen (ze zoeken dan uitvluchten als: “ik ben ziek”, of “ik ga met papa en mama ergens naar toe” (ook uit loyaliteit naar hun ouders toe).

Kinderen, die niet kunnen meedoen (participeren), bouwen geen netwerk op en krijgen hierdoor minder vertrouwen in de medemens. Scholen zijn een ‘vindplaats’ van armoede; op de scholen zou er aandacht moeten zijn voor (signalen van) leerlingen en hun ouders, die in armoede leven. Welke mogelijkheden hebben scholen om hieraan aandacht te geven. “We moeten al zoveel”. Leerkrachten hebben grote klassen met veel leerlingen; ze zijn er primair voor om lessen te geven. Welke aandacht kunnen ze dan nog geven aan armoedeproblematiek van individuele leerlingen?

Ouders (ook uit andere culturen) overtuigen van het nut van op school komen voor de 10-minuten-gesprekken, kan veel helpen. Verenigingen zouden de onkosten moeten vergoeden van mensen, die zich vrijwillig voor deze vereniging inzetten (bijvoorbeeld: ouders, die met de auto moeten rijden naar de uitwedstrijd van hun team, waarin één van hun kinderen speelt). Hebben ouders bezwaren tegen deze vrijwilligerstaak, omdat zij de benzine voor het rijden naar de uitwedstrijd niet kunnen betalen, dan zou de vereniging ander vrijwilligerswerk kunnen aanbieden (stuur de ouders een lijst met vrijwilligerstaken, waaruit ze kunnen kiezen).

Overerving van armoede

Voorbeeld casussen, onderwerpen en tips van deze ochtend worden meegenomen bij de voorbereiding voor de grote conferentie “overerving van armoede” op 14 juni 2018 vanuit de landelijke samenwerking “Schouders eronder”.

‘Schouders eronder’ is een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De bedoeling van het programma is kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen verschillende organisaties stimuleren. Zodat hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. ‘Schouders eronder’ koerst op een forse professionaliseringsimpuls voor het brede lokale netwerk van schuldhulpverlening.

Daarvoor zet het programma in op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. 14 juni 2018 zijn de gemeenten van Noordoost Twente degenen die graag willen laten zien hoe we dit onderwerp hier bij de hoorns pakken.

Kennisteam Armoede

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.