Nieuws

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

In de raadszaal van het gemeentehuis (na komend weekend Kulturhus Losser) vond op 7 maart het Jongerendebat Losser 2018 plaats. Om 19.00 uur verwelkomde Peter Langela de aanwezigen. Hij leidde het debat voor die avond.

De zes politieke partijen waren uitgenodigd die allen één afgevaardigde aandroegen. Ongeveer 120 bezoekers waren aanwezig. Er waren drie stellingen waarover gedebatteerd werd en waarover gestemd werd.

Om de beste groep debatteerders aan te wijzen was er een jury samengesteld uit de burgemeester Cia Kroon en de directeur van het Carmel Ellen Vos. Ze gaven van te voren waarom zo zouden letten bij de jurering. Dat was onder andere overtuigingskracht, lichaamstaal, humor en luisteren naar de andere partij.

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

1e Stelling

De gemeente moet de verkoop van suikerhoudende drankjes, snoep en ongezonde snacks op scholen verbieden.

Zowel de woordvoerders van de politieke partijen als de debatterende jongeren waren van mening dat iedereen voor zich zelf moest uitmaken of al dan niet gezond moesten snacken. Wel moeten er alternatieven komen en gaven ze het idee aan om de gezonde snacks goedkoper te maken dan de ongezonde. Na de stemming bleek dan ook dat 100% het oneens met deze stelling was.

2e Stelling

Jongeren zijn niet geïnteresseerd in gemeentepolitiek en willen niet meepraten.

Hier waren de meningen nog al over verdeeld. Men gaf aan dat in de politiek soms moeilijke woorden gebruikt worden die de jeugd niet begrijpt. Of dat het onderwerpen zijn waar de jeugd niet in geïnteresseerd is. Ook vond men dat op school het onderwerp politiek te weinig aandacht kreeg. Na de stemming bleek dat 45% van de stemmers het hier mee eens waren en 55% niet.

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

3e Stelling

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van meer activiteiten in de gemeente.

Het grootste gedeelte van de jongeren kon zich hier niet in vinden. Als er dingen georganiseerd worden willen ze wel graag meepraten, maar de steun van de gemeente vinden de meesten onontbeerlijk. Vanuit de politieke partijen werd er op gewezen dat er binnen de gemeente gelden zijn om projecten van jongeren te steunen. Na de stemming bleek dat 24 % het met deze stelling eens was en 76% niet.

Politieke partijen

Vervolgens ging de jury in beraad om de beste groep aan te wijzen. De volgende politieke partijen waren aanwezig.

  • Burgerforum - Henry Elsjan
  • CDA - Karin Meijer
  • D66 - Jaimi van Essen
  • VVD - Nick Visschedijk
  • GroenLinks - Jevina Zhou
  • PvdA - Jimme Nordkamp

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

Tijdens het beraad van de jury mochten ze elk in één minuut aan de aanwezigen bekend maken waarom ze op hun partij moesten stemmen.

Bij de stemming was de D66 van Jaimi van Essen duidelijk de winnaar. Bijna de helft van de jongeren stemde op deze partij. Ook de PvdA van Jimme Nordkamp en GroenLinks van Jevina Zhou scoorden goed bij de jongeren. Hieronder de volledige uitslag.

Uitslag stemming Jongerendebat Losser 2018

Jury

Vervolgens kwam de jury binnen om bekent te maken welke groep het beste gedebatteerd had. Zij gaf aan dat het een moeilijke keuze was geweest. Maar de groep die goed reageerde op de andere sprekers, die een vlotte en overtuigende houding hadden, de andere mensen aankeken, waar humor was en waar goed op de onderwerpen werd ingegaan werd uitgeroepen tot de winnaar.

De groep bestond uit Fleur van Huizen, Sem Koekenberg, Thies Steffens, Twan Gervink, Laura Bloemen en Emma Idzes. Na afloop van dit debat was er een informeel samenzijn met non-alcohol en hapjes.

RTV-Losser heeft opnamen gemaakt van het Jongerendebat en die zijn binnenkort te zien op deze site en op de site van RTV-Losser.

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

Jongeren in debat met politieke partijen Losser

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.