Nieuws

Gemeente Losser schenkt Fashion cheques aan Voedselbank

Als je inkomen beperkt is en het meeste geld opgaat aan vaste lasten, is er nog maar weinig te besteden. Zeker wanneer het kleding betreft. Natuurlijk kan je dan een kringloopwinkel bezoeken, maar daar is het aanbod van kleding voor kinderen in de puberteit vaak ook beperkt.

Dit was voor de gemeente Losser een van de beweegredenen om de voedselbank deze keer eens met “Fashion cheques” te verrassen. Fashion cheques die dan bij ondernemers binnen Losser kunnen ingeruild voor kleding in de ruimste zin van het woord. Afgelopen dinsdag was wethouder Harry Nijhuis aanwezig bij de voedselbank aan de Ravenhorsterweg en overhandigde daar voorzitter Jos in ’t Veld van de voedselbank Losser een flink aantal cheques.

Van 70 naar 93 kinderen

De wethouder benadrukte nog maar eens het belang van de voedselbank en had geconstateerd dat het aantal kinderen dat bij de voedselbank “bekend” was in een jaar van 70 naar 93 was gestegen. Het is goed om daar eens bij stil te staan, aldus Nijhuis.

Jos in ’t Veld bedankte het hele team van de voedselbank en de gemeente Losser voor deze geste en roemde nog maar eens alle vrijwilligers die het werk van de voedselbank mogelijk maken. En dank ook voor alle mensen die in deze dagen voor Kerstmis hun bijdrage aan de voedselbank hebben geleverd.

Namens de voedselbank, hartelijk bedankt!

afbeelding van Henri Schuite

Door: Henri Schuite

Mijn naam is Henri Schuite. Ik ben geboren in Enschede en woon sinds 1988 in Losser. Na mijn werkzame leven bij de politie en het CBR ben ik nu met pensioen . Al vanaf mijn middelbare school periode houd ik me al bezig met redactie werk en het organiseren van evenementen.