Nieuws

Gemeente Losser gaat onderhoud wadi’s aanpassen

Sinds nieuwe huizen niet meer hun regenwater mogen lozen via het riool maar op straat, verschijnen er in de nieuwe wijken wadi’s.Ze zijn bedoeld voor de berging van regenwater tijdens heftige buien. Er mag maximaal 24 uur water in de wadi blijven staan. Het is dus geen vijver, maar lijkt meer op een droge sloot. Door het onderhoud van de wadi's aan te passen ontstaat een duidelijk verschil tussen de wadi (ruig) en het grasveld erom heen (kort gemaaid). De wadi zal door deze maatregelen ook bloemrijker kunnen worden.

Wat is een wadi?

Een wadi is een kuil waarin het regenwater weg kan zakken (infiltreren) in de bodem. Een wadi wordt ook wel infiltratievoorziening genoemd.

Hoe werkt een wadi?

De wadi vangt het regenwater van de daken en verhardingen op, zodat het kan infiltreren in de bodem. Dat betekent dat het schone regenwater op de plek waar het valt, terug in de bodem kan wegzakken. Het regenwater hoeft niet afgevoerd te worden via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Dit wordt ook wel afkoppelen genoemd: de regenpijpen worden afgekoppeld van de riolering. Het water kan ter plekke wegzakken in de grond.

Onderhoud wadi door gemeente

Tot nu toe worden de wadi’s regelmatig gemaaid. Dit heeft echter tot gevolg dat de grond steeds vaster wordt geklonken en steeds moeilijker water doorlaat. Door de wadi’s niet meer regelmatig te maaien en hier ook andere begroeiing toe te laten dan gras wordt deze ruiger en wordt de biodiversiteit verhoogd, waardoor er een betere leefruimte ontstaat voor vlinders, vogels en insecten zoals de natuurlijke vijanden voor o.a. eikenprocessierups.

Wat kunt u zelf doen?

Het afkoppelen van regenwater van verhardingen en daken helpt mee om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Het rioolstelsel wordt op deze manier minder belast. In de toekomst zal hevige regenval alleen maar toenemen door klimaatverandering.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.