Nieuws

Enquête horecasluitingstijden gemeente Losser

In de vergadering van de raad op 11 oktober 2016 is een motie ingediend. Deze motie had als insteek om te onderzoeken of in Losser kan worden overgegaan tot een proef van een jaar waarbij vrije openingstijden in de Horeca worden gehanteerd en dit na een jaar te evalueren.

Centrumbewoners, ondernemers en politie 

Daarnaast dienden centrumbewoners, ondernemers en politie er bij betrokken worden. De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven een onderzoek in te laten uitvoeren, waarbij alle belangen gewogen zouden worden. Met een enquête onder horeca, inwoners, politie en dorpsraden zijn de (on)mogelijkheden onderzocht.

Onderzoek

Uit het door de burgemeester ingestelde onderzoek blijkt onder andere dat de mensen die in de dorpskern van Losser wonen, grote moeite hebben met langere openingstijden van de Horeca. In de Enquête horecasluitingstijden gemeente Losser, hieronder onverkort afgedrukt, is onder andere te lezen dat 701 enquêteformulieren naar de centrumbewoners zijn gestuurd en dat hiervan 201 zijn geretourneerd. Dit is een respons van bijna 29%.

De bal ligt nu bij de Horeca

De bal ligt nu bij de Horeca zegt burgemeester Michael Sijbom van Losser. Het blijkt dat de Horeca niet voldoende communiceert met de buurt. Het is nu nog te vroeg om de openingstijden te verruimen. Ook is gebleken dat de interne bedrijfsvoering niet bij alle ondernemers op orde was. Uit de politierapportage blijkt onder alle dat niet in alle gevallen de regels werden uitgevoerd zoals die gewenst zijn. Soms waren de eigenaren niet in de gelegenheid aanwezig bij calamiteiten. Ook kwam het voor dat de ondernemer zich niet verantwoordelijk voelde voor calamiteiten die zich buiten maar in de buurt van zijn gelegenheid afspelen. Een investering in vooral communicatie met de buurtbewoners zou een oplossing kunnen bieden. Ook een portier die bij het sluiten van de gelegenheid een praatje maakt met de vertrekkende bezoekers is een voorstel aan de Horeca. Voorlopig blijven de oude sluitingstijden van toepassing.

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.