Nieuws

Brede informatieavond over toekomst Martinuskerk

Afgelopen januari is door de locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Martinus in Losser aangekondigd dat het zich samen met het parochiebestuur van de parochie Maria Vlucht bezint op de toekomst van het kerkgebouw. Daarbij is niet uitgesloten dat deze bezinning zou leiden tot het in werking stellen van het proces tot onttrekking aan de eredienst van dit kerkgebouw.

Moedig besluit.

Een door bijna iedereen uit de geloofsgemeenschap gedragen goed en moedig besluit. Iedereen is er wel van doordrongen dat het niet nog heel lang vol te houden is om dit gebouw blijvend te exploiteren. Zo'n proces kan wel twee jaar duren en er komt veel bij kijken, om dat zo goed mogelijk neer te zetten en uiteindelijk af te ronden.

Het gaat er niet alleen om wat er dan met dit gebouw moet gebeuren maar zeker ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, hoe gaat men verder als geloofsgemeenschap St. Martinus?

Werkgroep.

In april is door de locatieraad een volgende stap gezet door het initiatief te nemen om een werkgroep te formeren die met genoemd proces aan de slag gaat. Die werkgroep moet worden gevormd.

Op 19 mei jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle werkgroepen die actief zijn in deze geloofsgemeenschap. Het was een positieve avond, met veel aanwezigen en een goede inbreng.

Brede informatieavond.

Om iedere betrokkene, belangstellende de kans te geven mee te denken en inbreng te hebben, is er besloten om een brede informatieavond te houden. Deze vindt plaats op dinsdag 18 augustus as. om 20.00 uur in de St. Martinuskerk, Kloppenstraat 75 in Losser, en is bedoeld voor iedereen.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor de Universiteit van Twente als business developer bij Novel-T. Peter is actief op Twitter als @peterlangela.