Nieuws

Beste 55+er, CuSo55+ Losser bestaat 10 jaar

Dit vieren ze 20 april met de organisatie van een “Themadag Europa” . Ze gaan zich bezighouden met de actuele en relevante vraag: ‘Europa waarheen?’

Terug blik

In het ochtendgedeelte blikken ze terug op 10 jaar CuSo55+ Losser en luisteren ze naar twee inleidingen van goed in de materie ingevoerde, deskundige sprekers. Vervolgens kunnen de aanwezigen zich allen in kleine groepen verdiepen in de thema’s a) ‘Europa waarheen?’ en b) EUREGIO in de praktijk’. Hieronder vindt u meer informatie over de sprekers en hun onderwerpen, informatie die zij zelf aanleverden.

Inleiding 1: Europa dichtbij: EUREGIO

Dr. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede

“EUREGIO is de eerste Euregio van Europa (opgericht in 1958) en Enschede de meeste Duitse stad van Nederland. Het gemeentebestuur van Enschede investeert volop in het versterken van de banden met het Duitse achterland. Hiervoor is de Duitsland Agenda ontwikkeld en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met onder meer EUREGIO, Münster en MONT (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente). Ons doel is van de halve cirkel om de stad een hele cirkel te maken en een krachtige grensoverschrijdende economische regio te bouwen. De burgemeesterspost in Enschede was om meerdere redenen voor mij interessant, maar een belangrijke reden was de wens van de gemeenteraad dat de burgemeester het ‘gezicht’ zou moeten zijn van de samenwerking met Duitsland.”

Inleiding 2: Europa, waarheen?

Drs. Monika Sie Dhian Ho, directeur instituut  Clingendael

“Het thema van de Jubileum Studiedag in Losser is zeer actueel en relevant: Europa, waarheen? Om welke idealen was het oorspronkelijk te doen, hoe ligt dat nu, wat zijn de grote uitdagingen, lukt het de EU daarop te reageren, wat zijn de effecten van dat beleid en wat zou er beter kunnen? Het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael doet veel onderzoek naar deze vragen, waarvan ik de resultaten graag deel en bespreek. Daarnaast raakt het Nederlandse grote publiek veel meer betrokken bij vragen over waar het ons bij de Europese samenwerking om te doen zou moeten zijn, en hoe we op uitdagingen als de bankencrisis en vluchtelingencrisis zouden moeten reageren. Ik vind dat publieke gesprek over welk Europa wij willen heel belangrijk omdat het publiek te lang afzijdig is geweest en gehouden terwijl cruciale stappen zijn gezet ten aanzien van de toekomst van Europa.

De Europese samenwerking gaat inmiddels ook al lang niet meer alleen over technische en economische zaken, over het verkopen van onze Nederlandse export op de Europese interne markt. Het gaat over vraagstukken die het wezen van onze gemeenschap raken. Ik voer dat gesprek over de toekomst van Europa liefst met zo uiteenlopend mogelijke publiek, dus de uitnodiging uit Losser en omstreken heb ik ook om die reden graag geaccepteerd.”

 

Themagroep 1: Europa in de praktijk (Vluchtelingenproblematiek)

Inleider: Drs. Joop Hassink, wethouder gemeente Losser (Financiën, Ruimtelijke ordening, Werk en Inkomen, Sport en Cultuur). Verantwoordelijk voor opvang statushouders

Gesprekspartner: Monica Sie.

Joop Hassink: “Ik werk graag mee aan de dag omdat er in de dagelijkse praktijk veel onduidelijkheid is over wat er rond opvang en huisvesting allemaal speelt. Kennis hebben van betekent meer begrip voor wat er voor deze nieuwe Lossernaren gedaan wordt. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor het opvangen van deze nieuwe inwoners zonder uit het oog te verliezen dat er bij henzelf een verantwoordelijkheid ligt.”


Themagroep 2: EUREGIO in de praktijk (economie en werkgelegenheid)

Inleider: Christoph Almering, Directeur-bestuurder EUREGIO

Gesprekspartner: Eric Keizers, Directeur/eigenaar ESS      

Christoph Almering: “Europa waarheen?’ en  ‘Euregio in de praktijk’ zijn twee onderwerpen die mooi bij elkaar passen: in de EUREGIO leven we ‘Europa in het klein’, en dat al 60 jaar en elke dag weer. Met als doel: het realiseren van één verzorgingsgebied waarin de grens geen belemmering meer vormt voor de mensen. Dit gaat niet zonder slag of stoot, dus volop uitdagingen en kansen! Uitdagingen met name in de systemen verschillen: belasting, sociale verzekering, verschillen in wet- en regelgeving over het algemeen zijn aandachtspunten en het is essentieel dat (potentiële) grensgangers goed voorgelicht zijn als ze in het buurland gaan werken of wonen. De grensregio zit zeker volop kansen: het beste van twee werelden, internationale samenwerking en economische kansen dichtbij huis. Wie wil dat niet? Maar de basis van de samenwerking is: vertrouwen. Daarvan was ook de grote Europeaan en Euregio-voordenker Alfred Mozer overtuigd: ontmoeting en wederzijds vertrouwen als basis voor de grensoverschrijdende samenwerking.”

 

Eric Keizers: “Ik ben op de uitnodiging ingegaan omdat ik graag mijn ervaringen deel met mensen die daar interesse in hebben. Oorspronkelijk hadden wij een handel in “Bouwmaterialen en Sanitair” in Losser. Momenteel heeft ESS (Easy Sanitary Solutions) producent van douchegoten en doucheputjes, haar hoofdkantoor in Oldenzaal en een productiehal in Gildehaus. Ik heb daardoor ervaring met overeenkomsten en verschillen aan weerszijden van de grens bijvoorbeeld wat betreft de infrastructuur, arbeidsvoorwaarden, belastingen en regelgeving.

De organisatiekosten van deze dag worden mede gedragen door RABO Twente Oost, de gemeente Losser en de Stichting Beheer Bernardus.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.