Nieuws

Besluitenlijst B & W Losser week 36

1.Wijziging bestemmingsplan ter plaatse van Kerkstraat 30 te Losser.

In 2016 is de woning Kerkstraat 30 te Losser gesloopt. Projectontwikkelaar Nijhuis uit Oldenzaal heeft op 27 oktober 2017 een verzoek ingediend voor een bestemmingsplanwijziging van het perceel ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex voor starters en ouderen. Samen met het kwaliteitsteam gemeente Losser (stadsbouwmeester en stedenbouwkundige) heeft ontwikkelaar een plan gemaakt, dat voorziet in de bouw van 13 appartementen (9 appartementen in drie bouwlagen langs de Kerstraat en 4 appartementen in twee bouwlagen op het binnenterrein). In dit advies wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging. 1. In te stemmen met het verzoek om de bestemming Centrum A ter plaatse van de Kerkstraat 30 te Losser te wijzigen in een woonbestemming. 2. Een termijn van 1 jaar te stellen voor het indienen van een voorontwerp bestemmingsplan. 3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met aanvrager.

 2.Beantwoording artikel 39 vragen verhuur Gronausestraat 9

Namens de raadsfractie van Burgerforum zijn artikel 39-vragen gesteld inzake de verhuur van het pand Gronausestraat 9. Artikel 39 van het Reglement van orde van de gemeenteraad geeft aan dat deze vragen schriftelijk door het college moeten worden beantwoord. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord. Uw college wordt gevraagd met deze brief in te stemmen. Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 vragen inzake verhuur Gronausestraat 9.

Besluit

Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 vragen inzake verhuur Gronausestraat 9,

3.Benoemen nieuwe zijstraat in plan Oosterbroek aan de Dorpstraat in de Lutte

In het inbreidingsplan Oosterbroek komt een nieuwe zijstraat van de Dorpstraat. Er is in dit deel van de Dorpstraat een tekort aan vrije nummers in de huisnummerreeks. Vanwege dit tekort is het wenselijk de zijstraat als openbare ruimte een eigen naam te geven. Historisch gezien is in de naam ook de eerste molenaar van de molen verwerkt. Nieuwe zijstraat in plan Oosterbroek aan de Dorpstraat in de Lutte te noemen: Seigermolenweg.

afbeelding van Bert Eulderink

Door: Bert Eulderink

Hallo, mijn naam is Bert Eulderink, in mijn dagelijkse leven ben ik kernmaker bij Aluminium Gieterij Oldenzaal. Ik woon in hartje Losser, waar ik ook opgegroeid ben. heb 21 jaar in Enschede gewoond, maar sinds mei 2018 woon ik weer in het mooie Losser