nieuws

13 juni 2020, 13:25

RTV-Losser en Hallo Losser presenteren wekelijks een weekoverzicht met het belangrijkste en meest opvallende nieuws.

12 juni 2020, 09:00

Nu de Corona-maatregelen meer en meer versoepelen, gaan basisschool De Verrekijker en basisschool Veldzijde ook weer beginnen met het inzamelen van oud papier.

11 juni 2020, 22:27

Het college van B&W van Losser presenteert dit jaar een degelijke maar sobere Voorjaarsnota met een visie op de periode 2020 - 2024. Wethouder financiën Harry Nijhuis: “Losser staat er op dit moment financieel prima voor. We hebben in de afgelopen jaren solide financieel beleid gevoerd. We kiezen er nu voor deze succesvolle koers vast te houden.” Op dit moment is er geen reden voor bezuinigingen of verhoging van belastingen. De gemeenteraad zal zich op 30 juni aanstaande over de Voorjaarsnota buigen en aangeven op welke onderwerpen zij andere keuzes wil maken.

11 juni 2020, 17:00

Sinds zwembad Brilmansdennen in Losser haar deuren op 20 mei weer heeft geopend, na de sluiting als gevolg van de landelijke Coronamaatregelen, hebben vele bezoekers weer kunnen genieten van een verfrissende duik. De eisen van het RIVM via het Protocol Verantwoord Zwemmen waren en blijven het uitgangspunt. Met gepaste maatregelen zijn er op beperkte schaal zwemgroepen gestart. 

11 juni 2020, 16:43

Vandaag 11 juni is het exact een jaar geleden dat er begonnen werd met de uitvoering van het Centrumplan Losser. Vanmiddag werd daar op de parkeerplaats Langenkamp kort bij stil gestaan.  Projectleider Frank Glaubitz bedankte zijn mannen voor de inzet en Mark Slooijer dankte de mannen namens de gemeente Losser.

11 juni 2020, 14:00

Recentelijk werden 72 zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubgebouw van AJc’96. Deze week volgt de volgende stap in de verduurzaming van sportcomplex ’t Hannekerveld, de thuishaven van de club uit Losser. Het hoofdveld wordt voorzien van LED-verlichting.

11 juni 2020, 11:00

Inwoners van Losser en Oldenzaal kunnen een budget van 350€ aanvragen voor groene burendag.

11 juni 2020, 09:00

Rene Hazekamp (39) presenteert Losser-Klassiek

10 juni 2020, 20:13

Op woensdag 10 juni, omstreeks 14.30 uur, stonden de wethouders Anja Prins en Jaimi van Essen, samen met de buschauffeurs Roolvink en Hinskens, stil bij het rookvrij maken van de bushaltes in de gemeente Losser. Een gezond initiatief van de chauffeurs, waar de gemeente Losser dankbaar op heeft ingespeeld.

10 juni 2020, 17:00

Vanaf maandag 15 juni werkt het bouwteam verder aan de parkeerplaats van sporthal De Fakkel. De volledige parkeerplaats is dan afgesloten.

10 juni 2020, 13:30

Op de poli bloedafname in Losser gaan men vanaf 22 juni over naar bloedafname op afspraak.

10 juni 2020, 11:00

De nieuwe rekenkamercommissie van Dinkelland, Losser en Oldenzaal, die vorig jaar zomer is geïnstalleerd, start na een kennismaking- en inwerkperiode het eerste onderzoek.

10 juni 2020, 08:16

Op woensdag 10 juni komen vrijwilligers van de Meester Snel School in Losser weer oud papier ophalen.

9 juni 2020, 14:00

Zoals Hallo Losser op 10 maart al meldde, komt er in de Hogeboekelweg geen landbouwsluis ter bestrijding van het sluipverkeer.

9 juni 2020, 11:00

Vanwege de coronamaatregelen was het lastig voor wooncoaches Duurzaam Thuis Twente  om huisbezoeken af te leggen.

9 juni 2020, 08:21

In het najaar van 2019 zijn er onder leiding van de nieuwe bestuursvoorzitter Joep Bode, vier nieuwe bestuursleden aangetreden om Erve Kraesgenberg weer nieuw leven in te blazen. 

8 juni 2020, 09:25

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. 

6 juni 2020, 19:07

Rond 07:45 uur werd dorp Losser vanmorgen opgeschrikt door een overvliegende Boeing 747-400 van Lufthansa.

5 juni 2020, 20:39

Doe jij weer mee aan de kleurwedstrijd van Centrum Management Losser?

5 juni 2020, 09:41

Het verkeer op de Scholtinkstraat te ondervindt voorlopig nog behoorlijk wat overlast van het leggen van de hogedruk gasleiding door de werknemers van Siers.

Pagina's