Nieuws & Agenda

Bijeenkomst Dorpsraad Losser over plannen centrum

De Dorpsraad Losser organiseert een een openbare bijeenkomst bij Erve Kraesgenberg in Losser betreft de plannen in het centrum van de gemeente.

Het thema dat centraal staat in de openbare bijeenkomst is “de inrichting van het dorp”. Middels de openbare bijeenkomst willen wij:

  • Burgers informeren over de huidige plannen en status met betrekking tot Aloysiuslocatie, de Brink en het Martinusplein. Hiertoe hebben wij Jeroen ter Avest uitgenodigd, beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening van de Gemeente Losser.
  • Faciliteren van inspraakmogelijkheid voor burgers. Wij hebben dit vorm gegeven met ‘Het best idee van Losser’. Heb jij ideeën over de inrichting van het Martinusplein, de Brink of het Raedthuysplein? Weet jij wat er met de Aloysius locatie moet gebeuren en hoe daar invulling aan kan worden gegeven? Of heb jij een ander idee, het beste idee van Losser? Meld je dan aan door te mailen naar info@dorpsraadlosser.nl. Hoewel het thema betrekking heeft op het inrichting van het dorp, zijn alle ideeën welkom.
  • Het verbinden van burgers in de openbare bijeenkomst om daarmee samenwerkingen tussen groeperingen (zoals verenigingen) en initiatieven te stimuleren. Daarnaast ook het verbinden van de Gemeente Losser met de burgers. Wij hebben van verschillende leden van de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Losser vernomen dat zij bij de openbare bijeenkomst zullen zijn. Dit verlaagt wellicht een drempel voor burgers om vragen te stellen en in gesprek te gaan met hen over bijvoorbeeld de inrichting van het dorp of “Het beste idee van Losser”. 

Deze openbare bijeenkomst vind plaats op woensdag 31 mei om 19:30 bij Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser.

Dorpsraad van Losser

De Dorpsraad van Losser heeft als doel: “Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.

De Dorpsraad Losser organiseert een een openbare bijeenkomst bij Erve Kraesgenberg in Losser betreft de plannen in het centrum van de gemeente.

Het thema dat centraal staat in de openbare bijeenkomst is “de inrichting van het dorp”. Middels de openbare bijeenkomst willen wij:

  • Burgers informeren over de huidige plannen en status met betrekking tot Aloysiuslocatie, de Brink en het Martinusplein. Hiertoe hebben wij Jeroen ter Avest uitgenodigd, beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening van de Gemeente Losser.
  • Faciliteren van inspraakmogelijkheid voor burgers. Wij hebben dit vorm gegeven met ‘Het best idee van Losser’. Heb jij ideeën over de inrichting van het Martinusplein, de Brink of het Raedthuysplein? Weet jij wat er met de Aloysius locatie moet gebeuren en hoe daar invulling aan kan worden gegeven? Of heb jij een ander idee, het beste idee van Losser? Meld je dan aan door te mailen naar info@dorpsraadlosser.nl. Hoewel het thema betrekking heeft op het inrichting van het dorp, zijn alle ideeën welkom.
  • Het verbinden van burgers in de openbare bijeenkomst om daarmee samenwerkingen tussen groeperingen (zoals verenigingen) en initiatieven te stimuleren. Daarnaast ook het verbinden van de Gemeente Losser met de burgers. Wij hebben van verschillende leden van de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Losser vernomen dat zij bij de openbare bijeenkomst zullen zijn. Dit verlaagt wellicht een drempel voor burgers om vragen te stellen en in gesprek te gaan met hen over bijvoorbeeld de inrichting van het dorp of “Het beste idee van Losser”. 

Deze openbare bijeenkomst vind plaats op woensdag 31 mei om 19:30 bij Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser.

Dorpsraad van Losser

De Dorpsraad van Losser heeft als doel: “Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser