Nieuws & Agenda

Asfaltonderhoud fietsstroken en aanpassing drukriolering Beuningerstraat

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal asfaltonderhoud uit aan de fietsstroken langs de Beuningerstraat tussen de Beverborgsweg en de Hanhofweg. Tevens wordt in dit deel van de weg aan de westzijde  een nieuw stuk drukriolering gelegd. De werkzaamheden duren in totaal 2 weken en vinden plaats van 25 maart (voorbereiding) tot vrijdag 1 april. Het asfaltonderhoud start op maandag 4 april tot vrijdag 8 april.

Verkeersmaatregelen tijdens asfaltonderhoud

Om de werkzaamheden veilig en vlot uit te kunnen voeren wordt de weg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Er is een omleiding voor gemotoriseerde- en het fietsverkeer:

Gemotoriseerd verkeer: via de Denekamperstraat (N342) en de Bentheimerstraat (N375).

Fietsverkeer: via de Beversborgsweg en de Lutterzandweg.

Voor het aanleggen van de nieuwe drukriolering zijn geen verkeersmaatregelen nodig. Wel kunnen de werkzaamheden voor wat hinder zorgen.

Bereikbaarheid percelen

Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en bedrijven aan de Beuningerstraat bereikbaar behalve op de dag dat het nieuwe asfalt wordt aangebracht.

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal asfaltonderhoud uit aan de fietsstroken langs de Beuningerstraat tussen de Beverborgsweg en de Hanhofweg. Tevens wordt in dit deel van de weg aan de westzijde  een nieuw stuk drukriolering gelegd. De werkzaamheden duren in totaal 2 weken en vinden plaats van 25 maart (voorbereiding) tot vrijdag 1 april. Het asfaltonderhoud start op maandag 4 april tot vrijdag 8 april.

Verkeersmaatregelen tijdens asfaltonderhoud

Om de werkzaamheden veilig en vlot uit te kunnen voeren wordt de weg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Er is een omleiding voor gemotoriseerde- en het fietsverkeer:

Gemotoriseerd verkeer: via de Denekamperstraat (N342) en de Bentheimerstraat (N375).

Fietsverkeer: via de Beversborgsweg en de Lutterzandweg.

Voor het aanleggen van de nieuwe drukriolering zijn geen verkeersmaatregelen nodig. Wel kunnen de werkzaamheden voor wat hinder zorgen.

Bereikbaarheid percelen

Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en bedrijven aan de Beuningerstraat bereikbaar behalve op de dag dat het nieuwe asfalt wordt aangebracht.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser