nieuws

4 januari 2023, 15:28

Op 1 januari 2018 heeft Losser DIFTAR ingevoerd met als doel restafval verminderen, afvalscheiding te stimuleren en betalen naar hoeveelheid afval. De hoeveelheid restafval was in 2202 ongeveer 82 kilo per inwoner. Daarmee is de doelstelling uit 2017 behaald. De nieuwe ambitie is 50 kilo per inwoner in 2030. Op basis van een evaluatie van Twente Milieu stelt B&W stelt voor nieuwe stappen te zetten :  GFE (Groente, Fruit en Etensresten) cocons bij hoogbouw en "Omgekeerd inzamelen" invoeren..

4 januari 2023, 12:32

Op donderdag 26 januari is er een infomarkt in de Vereeniging. Tussen 18:30 en 20:30 kunnen geïnteresseerden binnen komen lopen en meer informatie krijgen over het centrumplein, de Plechelmusstraat en andere onderwerpen.

4 januari 2023, 12:20

In 2022 kwam Brandweer Twente 4.504 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is fors meer dan in 2021. Toen waren er 3.922 incidenten. De brandweer bestreed 1.655 branden, dat zijn er 300 meer dan in 2021. De stormen in februari bezorgde de brandweer ook handen vol werk. In totaal werden de hulpverleners 1.187 keer ingezet om hulp te verlenen bij storm- en wateroverlast.

3 januari 2023, 16:39

Het Weekoverzicht van Losser door Jannita Poort..

3 januari 2023, 11:11

Het Dinkeldal is een Natura 2000 gebied. Om te voldoen aan wet- en regelgeving is de stuurgroep Dinkeldal actief. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen.

2 januari 2023, 18:21

Op zondag 8 januari wordt de Driekoningen wandeltocht georganiseerd. Het vertrekpunt van de wandeling is dit jaar Erve Harbert in De Lutte.

2 januari 2023, 15:36

CuSo55+Losser organiseert binnenkort een cyclus van drie bijeenkomsten over het thema “ Leren luisteren naar klassieke muziek” o.l.v. Walter Fennis.

2 januari 2023, 15:21

Op verzoek van de gemeente Losser het onderstaande bericht over inleveren kerstboom en vuurwerkafval.

2 januari 2023, 14:59

Ook volgend seizoen zal John Gielink de hoofdtrainer van SV Losser zijn. Naast Gielink zullen ook assistenten Ron Naafs en Martijn Ensink aanblijven.

2 januari 2023, 14:52

Op zaterdag 28 januari organiseert Volley Overdinkel een volleybaltoernooi voor mixteams. Het volleybaltoernooi is speciaal bedoeld voor teams van bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen, vriendengroepen en buurtverenigingen/buurten. Een mix-team moet minimaal met drie dames per team spelen, aangevuld met heren. 

2 januari 2023, 14:40

De papiercontainers aan de Nijverheidsstraat blijven staan. SV Losser stopt met de exploitatie maar dit wordt overgenomen door de Dinkelboys. Aanvankelijk zou SV Losser stoppen met de papiercontainer op 31 oktober, maar op verzoek van de gemeente is dit uitgesteld tot 31 december 2022. Nu de Dinkelboys het beheer overneemt blijft alles dus bij het oude.

1 januari 2023, 20:33

Erwin Bouwmann bracht zijn jeugd door in de Beekhoek. Hij woonde op de grens Losser Enschede, net in Enschede. Omdat buurtgenoten midwinterhoorn speelden rond de jaarwisseling, raakte hij geïnteresseerd in dit instrument. Op jeugdige leeftijd bespeelde hij het met plezier. Door werkzaamheden en andere omstandigheden heeft hij jaren geen gebruik gemaakt van de midwinterhoorn. Omdat de liefde voor het instrument niet geheel verdwenen was, is hij ongeveer 10 jaar geleden lid geworden van de Adventbloasers Losser.

31 december 2022, 19:20

Carbidschieten is altijd nog ongekend populair. Grote en kleine groepen mensen hebben er veel plezier aan, onder het genot van een drankje en een hapje. Ondanks de harde Zuid-Westerwind en de regen komen velen naar het gebeuren, waar vaak een tent is neergezet om de regen een beetje te ontwijken. De laatste dag van 2022 is een weerrecord. Nog niet eerder, sinds de weermetingen, is deze dag zo warm geweest.

31 december 2022, 17:46

Op woensdag 11 januari houdt muziekvereniging  DTKS haar maandelijkse inzamelingsactie van oud papier.

30 december 2022, 19:52

Vrijdagavond werd in Binnenstebuiten op NPO2 aandacht besteed aan het blazen en maken van midwinterhoorns in Losser aan de hand van de verhalen van Paul Wigger.

30 december 2022, 17:59

Op dinsdag 10 januari wordt door basisschool De Saller weer oud papier opgehaald. Vanaf 18.15 uur komen ouders langs om het papier op te halen.

30 december 2022, 09:51

Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.

29 december 2022, 11:01

Wil je kennis opdoen en andere zzp’ers en (kleine) ondernemers ontmoeten? Wil je jouw netwerk uitbreiden op een inspirerende locatie? Kom dan naar het Netwerkcafé georganiseerd door de gemeente Losser, ROZ en de Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser (SOGL). Woensdag 15 februari van 19.00 (inloop vanaf 18.45) - 21.30 uur, bij Van Heek Textiles in Losser.

29 december 2022, 10:13

Na twee jaar afwezigheid stond tijdens de kerstvakantie voor de 50ste keer het Kersthandbaltoernooi voor Basisscholen weer op de agenda. Ook nu namen leden van handbalvereniging Combinatie ’64 de organisatie weer op zich. Waar ooit de eerste editie gespeeld werd in de toen net gebouwde sporthal De Fakkel in Losser werd het toernooi nu voor het eerst gespeeld in de 2020 geopende nieuwe sporthal. De hal leent zich perfect voor zo’n groot sportevenement. Omdat het een jubileumeditie betrof stond er voor elke deelnemer een lekkere traktatie namens HV Combinatie ’64 klaar.

28 december 2022, 10:54

Per 1 januari gaan de tarieven voor zwembad Brilmansdennen met 4% omhoog. Voor enkele tarieven geldt een hoger indexeringspercentage om kostendekkend te kunnen zijn. Dit is nodig om de geraamde inkomsten in de begroting 2023 te realiseren. 

Pagina's