nieuws

3 maart 2023, 11:05

Carnavalsvereniging De Veldmuuskes zamelt zaterdag 11 maart oud papier in te Overdinkel. Zij beginnen hiermee om 9.00 uur. De aanbieders worden vriendelijk verzocht om het papier goed verpakt en op tijd aan de straat te zetten.

3 maart 2023, 10:59

Op zondagmorgen 12 maart a.s. verzorgen de leden van het NTO vanaf 11:00 uur een eindpresentatie in het Tukkershoes, het clubgebouw van Muziekvereniging DTKS, aan de Bookholtlaan 21 in Losser. De zaal is vanaf 10:30 uur open en de entree is gratis.

2 maart 2023, 09:49

Op woensdag 8 maart houdt muziekvereniging  DTKS haar maandelijkse inzamelingsactie van oud papier.

2 maart 2023, 09:41

Ze waren toch wel een beetje onder de indruk van de cheque van 500 euro, die ze dinsdagmorgen bij de papiercontainers aangeboden kregen van de vrijwilligers van De Dinkelboys. ‘Hier zijn we ontzettend blij mee. Ik kom graag bij jullie terug’, grapte een enthousiaste penningmeester René Simonetti van de Voedselbank Losser. ‘Het geld krijgt een goede bestemming. We denken aan producten rond Pasen, waaronder eieren, kaas en Paasbrood.’

2 maart 2023, 09:32

Het Museum Buurtspoorweg Haaksbergen heeft Rob Melchers van het Lossers Kunstcollectief (LKC) benaderd met het verzoek enkele seinlampen die naast het spoor staan te restaureren. Het Lossers Kunstcollectief zit al jaren in de voormalige basisschool De Marke, maar de huur is per 1 november 2023 opgezegd. Zij zijn naarstig op zoek naar ander onderdak en de gemeente biedt tot heden geen oplossing.

2 maart 2023, 09:10

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de oecumenische wereldgebedsdagviering op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Parochiecentrum van de Maria Geboortekerk.

28 februari 2023, 18:54

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. Op korte termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen welke zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het beste past. Ook wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de exploitatielasten. De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. Per gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt tot mei 2023. Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming kan worden betrokken

28 februari 2023, 10:05

Hallo, wij zijn Talita (15 jaar) en Robin (14 jaar). Wij spelen ook mee op 10 en 11 maart in KLIK bij Theatergroep ‘sTOF. Het is heel gezellig bij de repetities op woensdag. Het is ook wel spannend want het is ons eerste optreden.

28 februari 2023, 09:57

Zondag 26 februari was de laatste wedstrijd van de Twentse Cross Competitie. De Road Runners van Iphitos (G-groep) lopen de wedstrijd op bekend terrein: de Zandbergen in Losser. De deelnemers hebben meegedaan aan de 2.5km en de 5km. 

27 februari 2023, 17:47

Het Jeugdjournaal van Losser met Amani Jari.

27 februari 2023, 17:42

Het Weekoverzicht van Losser door Marijke Beuvink.

27 februari 2023, 13:13

Het buurtinitiatief Gas Terug wil samen met de 4 gemeenten in Noordoost Twente, Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen inwoners helpen te besparen op het energieverbruik. In de gemeente Losser zijn daarvoor 4 avonden gepland, waarvoor inwoners zich kunnen opgeven. De deelname is gratis. Tijdens de avonden krijgen inwoners uitleg hoe zij zelf eenvoudig hun cv-installatie beter kunnen inregelen en zo 10 tot 20% aardgas kunnen besparen. Ook kunnen zij van de gemeente een CV-inregelkit met handboek en de benodigde hulpmiddelen lenen. 

27 februari 2023, 12:54

Het zesde video-concert in de reeks ‘Bach in Erve Kraesgenberg’ van het seizoen 2022-2023 vindt plaats op zondag 12 maart om 15.00 uur in Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25 te Losser. 

26 februari 2023, 14:14

Zaterdag 22 april vanaf 18 uur organiseert Volley'68 opnieuw het Lossers Volleybal Toernooi. Het toernooi opgezet in 2019, wordt inmiddels jaarlijks met succes georganiseerd.

25 februari 2023, 22:27

Het gaat niet goed met de bijen, vlinders en insecten, ook Twente. Dat is zorgelijk. Insecten en ook de bijen zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook als voedsel voor vogels en andere dieren. Bloeiende planten zijn onmisbaar voor deze nuttige insecten en het is heel eenvoudig om deze insecten te helpen: je kunt zorgen voor extra bloemen.

25 februari 2023, 10:23

Carnaval achter de rug en de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht? Een beter moment is er niet om een bezoekje aan de boerenmarkt in Losser te brengen komende zaterdag.

24 februari 2023, 20:14

Vrijdagmiddag omstreeks kwart over vier kregen de hulpdiensten een melding van een schoorsteenbrand aan de Honingloweg. De brandweer heeft met behulp van een hoogwerker de schoorsteen geveegd. Niemand raakte gewond.

24 februari 2023, 11:29

Op 22 februari onthulde burgemeester Cia Kroon samen met de oud-burgemeesters Jan Smit, Jan Westendorp en Michael Sijbom de portrettengalerij van de oud-burgemeesters van de gemeente Losser. De portretten waren een periode opgeslagen in verband met de verbouwing van het gemeentehuis naar ’t Lossers Hoes. Inmiddels hebben ze een mooie nieuwe plek gekregen.

23 februari 2023, 19:22

Woensdag 8 maart wordt in het filmhuis Losser op Erve Kraesgenberg de film “The last bus” vertoond.

23 februari 2023, 19:07

PvdA-wethouder Jimme Nordkamp – vergezeld door ambtenaren Marco Klein Poelhuis en Helma Fokkink- heeft donderdag 23 februari een kennismakingsbezoek gebracht aan de Erve Kraesgenberg.

Pagina's