Nieuws & Agenda

Bach in Erve Kraesgenberg weer van start

Het tweede seizoen van Bach in Erve Kraesgenberg gaat op 8 november van start. 

Op 16 maart jl. heb u bericht dat door de covid-19 maatregelen ons laatst geprogrammeerde concert van zondag 6 april jl. niet meer kon plaatsvinden. We zijn nu bijna 4 maanden verder. Ik spreek de hoop uit dat u allen gevrijwaard bent gebleven van dit virus. Ik weet dat enkelen onder u te kampen hebben met andere lichamelijke problemen. Hen wens ik van harte beterschap toe.

Komende seizoen

Het bestuur van Erve Kraesgenberg heeft laten weten dat het Bach-concert van 11 oktober a.s., geen doorgang kan vinden. Recentelijk bleek dat een bezoekster draagster was van het Covid-19 virus. Om elk risico op besmetting uit de weg te gaan is besloten het komende concert van 11 oktober te verplaatsen naar zondag 8 november a.s. De gereserveerde plaatsen en het programma blijven gehandhaafd.

De overige data zijn: 14/12, 10/1, 14/2, 14/3 en 28/3.

Met uitzondering van het programma voor 28/3 (Palmzondag) worden op de overige zondagen na de pauze een Bach-kantate besproken en afgespeeld. Voor de pauze worden werken van Bach en of tijdgenoten gepresenteerd. Op Palmzondag zullen we Bach’s Matthäus Passion presenteren. Door de duur van het werk zal er een lunchpauze worden ingelast. Tijdens de pauze zal er door Erve Kraesgenberg lunches worden voorbereid waarvoor u kunt intekenen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Andere zaalindeling

Door de toepassing van de RIVM-richtlijnen zal de zaalindeling anders zijn dan u gewend was. Duo’s die één huishouding vormen kunnen bij elkaar zitten terwijl voor de duo’s onderling de 1,5 meter afstand geldt. Voor de individuele bezoekers geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel. In de convocatie die u zoals gebruikelijk twee weken voor de uitvoering ontvangt, vindt u hierover nadere informatie.

Partnergemeente Emsbüren (BRD)

Tenslotte kan ik u nog mededelen dat ik vanuit onze partnergemeente Emsbüren (BRD) het verzoek heb ontvangen om daar een kantate te presenteren. Mogelijk dat dit leidt tot een gelijksoortige concertreeks. 

Het tweede seizoen van Bach in Erve Kraesgenberg gaat op 8 november van start. 

Op 16 maart jl. heb u bericht dat door de covid-19 maatregelen ons laatst geprogrammeerde concert van zondag 6 april jl. niet meer kon plaatsvinden. We zijn nu bijna 4 maanden verder. Ik spreek de hoop uit dat u allen gevrijwaard bent gebleven van dit virus. Ik weet dat enkelen onder u te kampen hebben met andere lichamelijke problemen. Hen wens ik van harte beterschap toe.

Komende seizoen

Het bestuur van Erve Kraesgenberg heeft laten weten dat het Bach-concert van 11 oktober a.s., geen doorgang kan vinden. Recentelijk bleek dat een bezoekster draagster was van het Covid-19 virus. Om elk risico op besmetting uit de weg te gaan is besloten het komende concert van 11 oktober te verplaatsen naar zondag 8 november a.s. De gereserveerde plaatsen en het programma blijven gehandhaafd.

De overige data zijn: 14/12, 10/1, 14/2, 14/3 en 28/3.

Met uitzondering van het programma voor 28/3 (Palmzondag) worden op de overige zondagen na de pauze een Bach-kantate besproken en afgespeeld. Voor de pauze worden werken van Bach en of tijdgenoten gepresenteerd. Op Palmzondag zullen we Bach’s Matthäus Passion presenteren. Door de duur van het werk zal er een lunchpauze worden ingelast. Tijdens de pauze zal er door Erve Kraesgenberg lunches worden voorbereid waarvoor u kunt intekenen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Andere zaalindeling

Door de toepassing van de RIVM-richtlijnen zal de zaalindeling anders zijn dan u gewend was. Duo’s die één huishouding vormen kunnen bij elkaar zitten terwijl voor de duo’s onderling de 1,5 meter afstand geldt. Voor de individuele bezoekers geldt uiteraard ook de 1,5 meter regel. In de convocatie die u zoals gebruikelijk twee weken voor de uitvoering ontvangt, vindt u hierover nadere informatie.

Partnergemeente Emsbüren (BRD)

Tenslotte kan ik u nog mededelen dat ik vanuit onze partnergemeente Emsbüren (BRD) het verzoek heb ontvangen om daar een kantate te presenteren. Mogelijk dat dit leidt tot een gelijksoortige concertreeks. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser