Nieuws & Agenda

Voorjaarsnota 2019 Losser toont gezond meerjarenbeeld

Een belangrijke conclusie uit de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Losser is dat het meerjarenbeeld er gezond uitziet.

Met dit gunstige vooruitzicht is het volgens de gemeente mogelijk om veel prioriteiten en wensen voor 2019-2023 te realiseren. De Voorjaarsnota wordt op 9 juli in de gemeenteraad behandeld.

Wethouder financiën Harry Nijhuis zegt hierover: “een mooie Voorjaarsnota, waarin ruimte is om investeringen te doen, die de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze gemeente verder verbeteren."

Duurzaamheid

De gemeente Losser gaat fors investeren in het verduurzamen van haar eigen vastgoed en de buitendienst. Wethouder Jaimi van Essen: ‘’Duurzaamheid heeft prioriteit. Als gemeente willen we voor 2025 energie neutrale gebouwen hebben. Zoals bijvoorbeeld ’t Lossers Hoes, dat we verder gaan isoleren en verduurzamen. Daarnaast schaffen we elektrische voertuigen aan voor de buitendienst, zodat we onze CO2-uitstoot actief verminderen.’’

Veiligheid

De ingezette koers op veiligheid moet volgens burgemeester Cia Kroon gecontinueerd worden : ”De gemeente blijft inzetten op preventie, handhaving en samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op lokaal en regionaal niveau.”

Sociaal domein & woningbouw

“In het sociaal domein hebben we een mooie samenwerking met scholen, verenigingen en huisartsen, zodat we eerder signalen krijgen dat ergens ondersteuning of begeleiding nodig is" zegt wethouder sociaal domein Anja Prins. "We vullen elkaar aan in expertise om zo inzet op maat in te kunnen zetten. Samen zetten we in op meer preventie. Voor woningbouw geldt, dat we sturen op de vraag. Geen bouw voor leegstand.”

Waarom maakt een gemeente een Voorjaarsnota?

De Voorjaarsnota maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar (en de daarop volgende jaren) naar verwachting uit zal zien. Er is een onderverdeling in ‘prioriteiten’ (hier móet de gemeente geld aan uitgeven om de dienstverlening op peil te houden) en ‘wensen’ (hier wil de gemeente graag geld aan uitgeven, in investeren).

De in de Voorjaarsnota vastgestelde hoofdlijnen worden in de programmabegroting verder uitgewerkt. .  

De volledige Voorjaarsnota is hieronder als PDF bestand te downloaden.

Een belangrijke conclusie uit de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Losser is dat het meerjarenbeeld er gezond uitziet.

Met dit gunstige vooruitzicht is het volgens de gemeente mogelijk om veel prioriteiten en wensen voor 2019-2023 te realiseren. De Voorjaarsnota wordt op 9 juli in de gemeenteraad behandeld.

Wethouder financiën Harry Nijhuis zegt hierover: “een mooie Voorjaarsnota, waarin ruimte is om investeringen te doen, die de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze gemeente verder verbeteren."

Duurzaamheid

De gemeente Losser gaat fors investeren in het verduurzamen van haar eigen vastgoed en de buitendienst. Wethouder Jaimi van Essen: ‘’Duurzaamheid heeft prioriteit. Als gemeente willen we voor 2025 energie neutrale gebouwen hebben. Zoals bijvoorbeeld ’t Lossers Hoes, dat we verder gaan isoleren en verduurzamen. Daarnaast schaffen we elektrische voertuigen aan voor de buitendienst, zodat we onze CO2-uitstoot actief verminderen.’’

Veiligheid

De ingezette koers op veiligheid moet volgens burgemeester Cia Kroon gecontinueerd worden : ”De gemeente blijft inzetten op preventie, handhaving en samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op lokaal en regionaal niveau.”

Sociaal domein & woningbouw

“In het sociaal domein hebben we een mooie samenwerking met scholen, verenigingen en huisartsen, zodat we eerder signalen krijgen dat ergens ondersteuning of begeleiding nodig is" zegt wethouder sociaal domein Anja Prins. "We vullen elkaar aan in expertise om zo inzet op maat in te kunnen zetten. Samen zetten we in op meer preventie. Voor woningbouw geldt, dat we sturen op de vraag. Geen bouw voor leegstand.”

Waarom maakt een gemeente een Voorjaarsnota?

De Voorjaarsnota maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar (en de daarop volgende jaren) naar verwachting uit zal zien. Er is een onderverdeling in ‘prioriteiten’ (hier móet de gemeente geld aan uitgeven om de dienstverlening op peil te houden) en ‘wensen’ (hier wil de gemeente graag geld aan uitgeven, in investeren).

De in de Voorjaarsnota vastgestelde hoofdlijnen worden in de programmabegroting verder uitgewerkt. .  

De volledige Voorjaarsnota is hieronder als PDF bestand te downloaden.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.