Nieuws & Agenda

Vijf jaar Vierkeerwijzer-school

Sinds 2014 is De Saller een officiële VierKeerWijzer-school. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn erg trots op deze vorm van uitdagend onderwijs. Elk kind is uniek en leert anders. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te denken.

Op dinsdag 15 oktober kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de school aan de Keizerskroon. Tijdens deze kijkmiddag krijgen de bezoekers een indruk hoe de leerkrachten Meervoudige Intelligentie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner, vorm hebben gegeven.

De acht talenten zijn: doe, kijk, ik, natuur, muziek, getallen, samen en taal.

Vier stappen

Er wordt gewerkt aan de hand van vier stappen. De V is van Vragen, samen met de kinderen wordt besproken waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen of moeten hebben. De I van Ik en Inbreng van de leerling. Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen? De E staat voor Ervaren en Experimenteren. De kinderen werken hierbij aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie en talent. De R is van Resultaat en Reflectie, leerlingen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

Vernieuwende werkwijze

Op de Saller heeft men voor de onderwijsmethode VierKeerWijzer van Marco Bastmeijer gekozen. Dit is een vernieuwende werkwijze die gebruik maakt van de talenten van kinderen. Het team is trots op de hoge opbrengsten van de kinderen. Door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent is de betrokkenheid van de kinderen erg groot. In de onderbouw werken/spelen de kinderen rondom VierKeerWijzer thema’s zoals op reis, water, sprookjes, boeken, vriendjes, mijn lijf, piraten en het bos. 
Vanaf groep 5 zijn er thema’s voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp. Er zijn zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan het werk gaan met de vragen uit de Kerndoelen basisonderwijs. Binnen VierKeerWijzer leren kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor presenteren en individuele begeleiding. Alle leerlingen hebben een eigen portfolio met daarin eigen werkjes, foto’s en reflectiebladen. De leerlingen leren veel meer, met veel meer plezier en heel doelgericht.

Meer weten

Mocht u meer willen weten over deze nieuwe werkwijze voor de zaakvakken of bent u benieuwd naar de resultaten van de leerlingen, dan bent u van harte welkom op dinsdag 15 oktober van 17.00-18.00 uur. De leerlingen zullen hun eigen opbrengsten  presenteren. De leerkrachten zijn aanwezig om een rondleiding te geven of om andere belangstellenden verder te informeren.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.saller.nl.

 

Sinds 2014 is De Saller een officiële VierKeerWijzer-school. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn erg trots op deze vorm van uitdagend onderwijs. Elk kind is uniek en leert anders. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te denken.

Op dinsdag 15 oktober kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de school aan de Keizerskroon. Tijdens deze kijkmiddag krijgen de bezoekers een indruk hoe de leerkrachten Meervoudige Intelligentie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner, vorm hebben gegeven.

De acht talenten zijn: doe, kijk, ik, natuur, muziek, getallen, samen en taal.

Vier stappen

Er wordt gewerkt aan de hand van vier stappen. De V is van Vragen, samen met de kinderen wordt besproken waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen of moeten hebben. De I van Ik en Inbreng van de leerling. Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen? De E staat voor Ervaren en Experimenteren. De kinderen werken hierbij aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie en talent. De R is van Resultaat en Reflectie, leerlingen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

Vernieuwende werkwijze

Op de Saller heeft men voor de onderwijsmethode VierKeerWijzer van Marco Bastmeijer gekozen. Dit is een vernieuwende werkwijze die gebruik maakt van de talenten van kinderen. Het team is trots op de hoge opbrengsten van de kinderen. Door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent is de betrokkenheid van de kinderen erg groot. In de onderbouw werken/spelen de kinderen rondom VierKeerWijzer thema’s zoals op reis, water, sprookjes, boeken, vriendjes, mijn lijf, piraten en het bos. 
Vanaf groep 5 zijn er thema’s voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp. Er zijn zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan het werk gaan met de vragen uit de Kerndoelen basisonderwijs. Binnen VierKeerWijzer leren kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor presenteren en individuele begeleiding. Alle leerlingen hebben een eigen portfolio met daarin eigen werkjes, foto’s en reflectiebladen. De leerlingen leren veel meer, met veel meer plezier en heel doelgericht.

Meer weten

Mocht u meer willen weten over deze nieuwe werkwijze voor de zaakvakken of bent u benieuwd naar de resultaten van de leerlingen, dan bent u van harte welkom op dinsdag 15 oktober van 17.00-18.00 uur. De leerlingen zullen hun eigen opbrengsten  presenteren. De leerkrachten zijn aanwezig om een rondleiding te geven of om andere belangstellenden verder te informeren.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.saller.nl.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid