Nieuws & Agenda

Rommelpot in zwaar weer: vervolg

Vorige week publiceerde Hallo Losser een interview met Jan Peters, penningmeester van de toneelvereniging “De Rommelpot” over de huisvesting van de Rommelpot. In dit interview werden nogal kritische opmerkingen naar de gemeente gemaakt. Voor Hallo Losser was dit een aanleiding om ook eens bij de gemeente te rade te gaan.

Wij hadden een gesprek met de wethouders Nijhuis en van Essen over deze zaak en vroegen om opheldering.

Martinuskerk

Jan Peters zegt in het interview dat de politiek niet bereid was om de ontbrekende 250.000 euro bij te dragen. Wethouder Nijhuis antwoordt hierop dat hij op 5 februari van dit jaar gesproken heeft met Jan Peters en Henk Filipsen over de Martinuskerk. In dat gesprek heeft hij gevraagd om een investering- en exploitatiebegroting. Na ontvangst hiervan wilde hij een onafhankelijk persoon een haalbaarheidsonderzoek  laten doen. Dit voorstel werd door de heren Peters en Filipsen afgewezen. Daarop heeft Nijhuis niets meer vernomen. Daarvoor hadden de heren Winkelman en Bloemen ook al geprobeerd fondsen te werven om de Martinuskerk te kopen en te exploiteren. Ook deze poging is helaas mislukt.

Beide wethouders zijn echter positief over een plan waarin beide groepen samen met een goed investering- en exploitatieplan komen. In dat geval zijn de wethouders bereid om eenmalig bij te dragen in de investering maar niet in de exploitatie.

De Marke

Wethouder van Essen merkt allereerst op dat de gemeenteraad meerdere keren via moties heeft gevraagd om het leegstaande en overbodige vastgoed te verkopen. Daartoe behoorde ook “de Marke”. De Rommelpot huurt momenteel ruimte in de Marke voor een zogenaamd “antikraak” bedrag.  In mei is er een gesprek geweest met de heer Peters. In dat gesprek is de koop de Marke aan de orde geweest. Er is echter nooit een concreet bod  geweest. Toen de gemeente in onderhandeling was met  Columbus  toonde  de Rommelpot ook belangstelling. De wethouder vond het echter correct om eerst de onderhandelingen met Columbus af te ronden. Dit leidde uiteindelijk tot een koopovereenkomst tussen gemeente en Columbus. Wethouder van Essen stelt met klem dat er geen sprake is geweest van een dreigement vanuit Columbus om uit Losser te vertrekken. Overigens is het nu zo dat de Marke tot 1 november 2020 toegankelijk blijft voor de huurders en dat Columbus open staat voor verhuur van ruimtes omdat zij de Marke niet of nauwelijks in de avonduren en de weekenden zullen gaan gebruiken.

De muziekschool

Voor de “Muchte” heeft de gemeente een intentieverklaring getekend met de huisartsenpraktijk Boermans om daar een gezondheidscentrum te starten.

De muziekschool is eigendom van de Stichting Fundament. De gemeente heeft plannen op deze plek woningen te bouwen. Deze plannen zijn echter nog niet concreet. Wellicht dat een goed bod hier een opening biedt.

Vorige week publiceerde Hallo Losser een interview met Jan Peters, penningmeester van de toneelvereniging “De Rommelpot” over de huisvesting van de Rommelpot. In dit interview werden nogal kritische opmerkingen naar de gemeente gemaakt. Voor Hallo Losser was dit een aanleiding om ook eens bij de gemeente te rade te gaan.

Wij hadden een gesprek met de wethouders Nijhuis en van Essen over deze zaak en vroegen om opheldering.

Martinuskerk

Jan Peters zegt in het interview dat de politiek niet bereid was om de ontbrekende 250.000 euro bij te dragen. Wethouder Nijhuis antwoordt hierop dat hij op 5 februari van dit jaar gesproken heeft met Jan Peters en Henk Filipsen over de Martinuskerk. In dat gesprek heeft hij gevraagd om een investering- en exploitatiebegroting. Na ontvangst hiervan wilde hij een onafhankelijk persoon een haalbaarheidsonderzoek  laten doen. Dit voorstel werd door de heren Peters en Filipsen afgewezen. Daarop heeft Nijhuis niets meer vernomen. Daarvoor hadden de heren Winkelman en Bloemen ook al geprobeerd fondsen te werven om de Martinuskerk te kopen en te exploiteren. Ook deze poging is helaas mislukt.

Beide wethouders zijn echter positief over een plan waarin beide groepen samen met een goed investering- en exploitatieplan komen. In dat geval zijn de wethouders bereid om eenmalig bij te dragen in de investering maar niet in de exploitatie.

De Marke

Wethouder van Essen merkt allereerst op dat de gemeenteraad meerdere keren via moties heeft gevraagd om het leegstaande en overbodige vastgoed te verkopen. Daartoe behoorde ook “de Marke”. De Rommelpot huurt momenteel ruimte in de Marke voor een zogenaamd “antikraak” bedrag.  In mei is er een gesprek geweest met de heer Peters. In dat gesprek is de koop de Marke aan de orde geweest. Er is echter nooit een concreet bod  geweest. Toen de gemeente in onderhandeling was met  Columbus  toonde  de Rommelpot ook belangstelling. De wethouder vond het echter correct om eerst de onderhandelingen met Columbus af te ronden. Dit leidde uiteindelijk tot een koopovereenkomst tussen gemeente en Columbus. Wethouder van Essen stelt met klem dat er geen sprake is geweest van een dreigement vanuit Columbus om uit Losser te vertrekken. Overigens is het nu zo dat de Marke tot 1 november 2020 toegankelijk blijft voor de huurders en dat Columbus open staat voor verhuur van ruimtes omdat zij de Marke niet of nauwelijks in de avonduren en de weekenden zullen gaan gebruiken.

De muziekschool

Voor de “Muchte” heeft de gemeente een intentieverklaring getekend met de huisartsenpraktijk Boermans om daar een gezondheidscentrum te starten.

De muziekschool is eigendom van de Stichting Fundament. De gemeente heeft plannen op deze plek woningen te bouwen. Deze plannen zijn echter nog niet concreet. Wellicht dat een goed bod hier een opening biedt.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser