Nieuws & Agenda

Participatieraad Sociaal Domein Losser zoekt nieuwe leden

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is sinds 2015 een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Losser en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken en beleidsontwikkelingen uit het sociaal  domein.

Onder het sociaal domein vallen de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet en de beleidsterreinen  sport en cultuur. De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen nodig om een sterk advies aan het college te kunnen geven. De participatieraad  bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden en wonende in de kerkdorpen van de gemeente Losser, die door het college worden benoemd. Helaas nemen op 1 januari 2020 twee leden afscheid waardoor er twee vacatures ontstaan.

De participatieraad is op zoek naar twee leden waarvan het volgende wordt verwacht:

Enthousiasme en betrokkenheid

Positief kritische houding

Goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Beleidsvraagstukken kunnen analyseren

Goed inlevingsvermogen, kunnen luisteren en doorvragen

Inzicht in het sociaal domein

Samenwerken in teamverband en netwerken

Aanmelden

Bent u betrokken vanuit uw achtergrond als inwoner van de gemeente Losser meldt u zich dan aan als lid van de participatieraad.

Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855.

 

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is sinds 2015 een onafhankelijke adviesraad voor het college van de gemeente Losser en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken en beleidsontwikkelingen uit het sociaal  domein.

Onder het sociaal domein vallen de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet, de participatiewet en de beleidsterreinen  sport en cultuur. De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen nodig om een sterk advies aan het college te kunnen geven. De participatieraad  bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden en wonende in de kerkdorpen van de gemeente Losser, die door het college worden benoemd. Helaas nemen op 1 januari 2020 twee leden afscheid waardoor er twee vacatures ontstaan.

De participatieraad is op zoek naar twee leden waarvan het volgende wordt verwacht:

Enthousiasme en betrokkenheid

Positief kritische houding

Goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Beleidsvraagstukken kunnen analyseren

Goed inlevingsvermogen, kunnen luisteren en doorvragen

Inzicht in het sociaal domein

Samenwerken in teamverband en netwerken

Aanmelden

Bent u betrokken vanuit uw achtergrond als inwoner van de gemeente Losser meldt u zich dan aan als lid van de participatieraad.

Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per brief naar Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid