Nieuws & Agenda

Onrust onder camper/caravanbezitters in de gehele gemeente Losser

Campers zijn populair. Zeker ook in de gemeente Losser. Overal kan men deze vakantievoertuigen geparkeerd zien, op straat, maar vooral naast de woning van de bezitters. Maar lang zal dat niet meer duren. Recentelijk kreeg een inwoner van de Lutte - Gemeente Losser - een aangetekend schrijven, dat zij van plan is een dwangsom op te leggen – zeg maar een boete – vanwege het feit, dat hun camper langdurig geparkeerd staat op hun oprit. De camper moet weg.

Wat is het geval

De betreffende bewoners in de wijk Luttermolenveld hebben hun zijtuin verhard en daar de camper neergezet. Zij kunnen zo die zijtuin inrijden. Deze grenst direct aan de straat. Zo over een iets verhoogd voetpad met een andere kleur en een schuin afgerand bandje. Geen trottoir met een stoeprand, die ook nog eens een inrit zou moeten worden, of zo. Zo is de wijk nu eenmaal gebouwd. Dit was precies de reden, waarom het echtpaar dit huis 3 jaar geleden kochten. Geen aanvraag voor een inrit, zo je camper naast het huis op eigen terrein parkeren.

Ongenoegen buurman

Helaas kwam na 1 jaar de overbuurman zeggen dat hij de camper liever niet wilde zien, omdat het zijn hobby niet was en zich stoorde aan de achterkant van de camper. De naaste buren, die een nieuw huis hebben gebouwd en er pas 1 jaar wonen, hebben hun riante entree aan de zijkant en pal naast de tuin met camper gebouwd. Samen vroegen zij officieel aan de gemeente Losser om op te treden tegen overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening, de zogenaamde APV. Het is in Losser verboden om een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 240 centimeter langdurig te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Wat is een plaats

Dat is de gehele bebouwde kom van Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane (plus Beekhoek). Heeft het college iets te zeggen over iemands eigen grond? Is dat een door het college aangewezen plaats? Kennelijk wel. Er staan tientallen voertuigen zo in de Gemeente Losser zo geparkeerd. En wat voor de één geldt, geldt ook voor de ander. Campers, maar ook hoge busjes en caravans zullen uit het straatbeeld en van de opritten en uit de tuinen moeten verdwijnen.

Handhavingsverzoek

Moet er een handhavingsverzoek bij de Gemeente komen om rechtsgelijkheid te krijgen? De betroffen campereigenaar zal dan voor elk voertuig, die hij in de gemeente Losser tegenkomt een handhavingsverzoek indienen. Hij stoort zich er dan aan, dat hij overal geparkeerde vakantievoertuigen tegenkomt, terwijl hij zijn camper ergens moet gaan stallen. “Het is niet persoonlijk bedoeld”, zegt hij, “maar als ik mijn camper niet op mijn eigen grond mag hebben staan, omdat het kennelijk schadelijk is voor het aanzien van de gemeente, dan geldt dat voor iedereen”. De Gemeente Losser gaat het druk krijgen en campereigenaren voelen de onrust.

Reactie van de gemeente Losser

“Op het moment dat de gemeente een verzoek krijgt om handhaving, is de gemeente verplicht om de situatie te beoordelen”, aldus een woordvoerder van Gemeente Losser. “In dit geval is vastgesteld dat de betreffende camper langdurig geparkeerd stond op de oprit, zonder dat betrokkene daar een ontheffing voor had. Dat is in strijd met de APV. Het handhaven op verkeerd geparkeerde campers of caravans heeft overigens geen prioriteit voor de gemeente. Dus kan het in de praktijk zeker voorkomen dat ergens een camper of caravan langere tijd geparkeerd staat, terwijl dat niet mag, zonder dat daar op gehandhaafd wordt. Handhaving is ook geen doel op zich. Het handhaven van regels is vooral bedoeld om overlast voor inwoners te voorkomen en hen te beschermen.”

Campers zijn populair. Zeker ook in de gemeente Losser. Overal kan men deze vakantievoertuigen geparkeerd zien, op straat, maar vooral naast de woning van de bezitters. Maar lang zal dat niet meer duren. Recentelijk kreeg een inwoner van de Lutte - Gemeente Losser - een aangetekend schrijven, dat zij van plan is een dwangsom op te leggen – zeg maar een boete – vanwege het feit, dat hun camper langdurig geparkeerd staat op hun oprit. De camper moet weg.

Wat is het geval

De betreffende bewoners in de wijk Luttermolenveld hebben hun zijtuin verhard en daar de camper neergezet. Zij kunnen zo die zijtuin inrijden. Deze grenst direct aan de straat. Zo over een iets verhoogd voetpad met een andere kleur en een schuin afgerand bandje. Geen trottoir met een stoeprand, die ook nog eens een inrit zou moeten worden, of zo. Zo is de wijk nu eenmaal gebouwd. Dit was precies de reden, waarom het echtpaar dit huis 3 jaar geleden kochten. Geen aanvraag voor een inrit, zo je camper naast het huis op eigen terrein parkeren.

Ongenoegen buurman

Helaas kwam na 1 jaar de overbuurman zeggen dat hij de camper liever niet wilde zien, omdat het zijn hobby niet was en zich stoorde aan de achterkant van de camper. De naaste buren, die een nieuw huis hebben gebouwd en er pas 1 jaar wonen, hebben hun riante entree aan de zijkant en pal naast de tuin met camper gebouwd. Samen vroegen zij officieel aan de gemeente Losser om op te treden tegen overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening, de zogenaamde APV. Het is in Losser verboden om een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 240 centimeter langdurig te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Wat is een plaats

Dat is de gehele bebouwde kom van Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane (plus Beekhoek). Heeft het college iets te zeggen over iemands eigen grond? Is dat een door het college aangewezen plaats? Kennelijk wel. Er staan tientallen voertuigen zo in de Gemeente Losser zo geparkeerd. En wat voor de één geldt, geldt ook voor de ander. Campers, maar ook hoge busjes en caravans zullen uit het straatbeeld en van de opritten en uit de tuinen moeten verdwijnen.

Handhavingsverzoek

Moet er een handhavingsverzoek bij de Gemeente komen om rechtsgelijkheid te krijgen? De betroffen campereigenaar zal dan voor elk voertuig, die hij in de gemeente Losser tegenkomt een handhavingsverzoek indienen. Hij stoort zich er dan aan, dat hij overal geparkeerde vakantievoertuigen tegenkomt, terwijl hij zijn camper ergens moet gaan stallen. “Het is niet persoonlijk bedoeld”, zegt hij, “maar als ik mijn camper niet op mijn eigen grond mag hebben staan, omdat het kennelijk schadelijk is voor het aanzien van de gemeente, dan geldt dat voor iedereen”. De Gemeente Losser gaat het druk krijgen en campereigenaren voelen de onrust.

Reactie van de gemeente Losser

“Op het moment dat de gemeente een verzoek krijgt om handhaving, is de gemeente verplicht om de situatie te beoordelen”, aldus een woordvoerder van Gemeente Losser. “In dit geval is vastgesteld dat de betreffende camper langdurig geparkeerd stond op de oprit, zonder dat betrokkene daar een ontheffing voor had. Dat is in strijd met de APV. Het handhaven op verkeerd geparkeerde campers of caravans heeft overigens geen prioriteit voor de gemeente. Dus kan het in de praktijk zeker voorkomen dat ergens een camper of caravan langere tijd geparkeerd staat, terwijl dat niet mag, zonder dat daar op gehandhaafd wordt. Handhaving is ook geen doel op zich. Het handhaven van regels is vooral bedoeld om overlast voor inwoners te voorkomen en hen te beschermen.”

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.