Nieuws & Agenda

Oldenhove vooral trots op haar zorgmedewerkers

Op 10 juli verscheen er een kritisch artikel in de Tubantia naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij woonzorgcentrum Oldenhove in Losser.

Reden genoeg voor Hallo Losser om op bezoek te gaan bij Oldenhove voor een gesprek met gemeenschapsmanager Erik Kramer en HBO verpleegkundige Lisette Olde Heuvel. 

“Een klap in het gezicht”, zo hebben de twee betrokkenen het artikel in de krant ervaren. “Hoe kan dit, terwijl we zo’n open en transparante organisatie zijn. Bewoners en hun familie herkenden zich hier ook echt niet in”, aldus Kramer.

Beide zijn blij dat het bestuur van de Zorggroep daags na het artikel in de Tubantia de kans kregen om te reageren in dezelfde krant. Bestuurder André Endeman benadrukte erin trots te zijn dat Oldenhove vooral aan de warme kant van de zorg zo goed te zijn beoordeeld. “Volgens de inspectie kennen onze mensen de wensen en behoeften van onze cliënten, onze bewoners ervaren geborgenheid, vertrouwen en begrip. Ze worden met respect behandeld.” Woorden waar Erik en Lisette zich alleen maar achter kunnen scharen. “We zijn ervan overtuigd dat we onze processen en verslaglegging de komende periode zodanig kunnen aanpassen dat we ook op deze onderdelen aantoonbare verbeteringen hebben doorgevoerd. Onze bewoners kunnen blijven rekenen op de beste zorg waarbij we iedere dag weer alles op alles zetten om hen een fijne en waardevolle dag te bezorgen.”

Wat zijn de feiten ?
Op 6 maart heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan Oldenhove. Na afloop is hiervan een rapport opgemaakt waarbij de inspectie heeft aangegeven wat er goed gaat en op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Men gebruikt hiervoor respectievelijk de kleuren:

•            Groen (donker en licht): de locatie/afdeling voldoet (grotendeels) aan de norm 

•            Geel: de locatie/afdeling voldoet nog niet aan de norm, verbetering is nodig

•            Rood: de locatie/afdeling voldoet niet aan de norm 

Op zeven van de 10 getoetste onderdelen scoort Oldenhove groen en op  onderstaande 3 onderdelen geel :

* Gehanteerde werkmethodes in de zorgverlening

* Sturen op kwaliteit en veiligheid

* Deskundigheid zorgverleners m.b.t. vrijheid beperkende maatregelen.

Hoe wordt er gewerkt op Oldenhove ?

Van alle bewoners wordt een Zorg LeefPlan gemaakt in samenwerking met de cliënt en 1e contactpersoon waarin o.a. beschreven wordt wat hij/zij wel en niet prettig vindt, welke medicatie wordt gebruikt, zijn er risico's enz. Tevens worden alle bijzondere feiten genoteerd in het Zorg LeefPlan. Twee keer per jaar wordt van elke cliënt het Zorg LeefPlan doorgesproken met cliënt en alle, bij deze cliënt, betrokken disciplines (verpleging, arts, psycholoog, diëtist etc.). 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, waardoor de zorgbehoefte van de cliënten steeds complexer wordt. Daarnaast wordt tegenwoordig in de zorg alles vastgelegd, waarbij steeds gepoogd wordt om de administratie zo efficiënt mogelijk te doen. 

Wat doet Sint Maartenstede aan processen en verslaglegging?

Hoewel het rapport laat zien dat de zorg op de meeste punten op orde is, erkennen Erik en Lisette dat er op de genoemde drietal onderwerpen zeker ook nog wat te verbeteren is. Lisette: “Samen met een aantal collega’s besteden we veel tijd aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg. We controleren of de afdelingen de verslaglegging op orde hebben en voeren waar nodig ook verbeteringen door. Dit doen we niet alleen binnen Oldenhove maar op diverse afdelingen van de Zorggroep.” Ze benadrukt dat er al diverse acties in gang zijn gezet om ervoor te zorgen dat ook de drie gele scores straks groen zijn.

Vervolgacties op controle Inspectie

Er is een Platform Zorg geformeerd met management en diverse functionarissen die een Plan van Aanpak hebben opgesteld. Dit is nu in uitvoering en moet er toe leiden dat binnen 6 maanden de verbeteringen doorgevoerd zijn en uiterlijk 12 december verslag uitgebracht wordt aan de Inspectie.

 

Op 10 juli verscheen er een kritisch artikel in de Tubantia naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij woonzorgcentrum Oldenhove in Losser.

Reden genoeg voor Hallo Losser om op bezoek te gaan bij Oldenhove voor een gesprek met gemeenschapsmanager Erik Kramer en HBO verpleegkundige Lisette Olde Heuvel. 

“Een klap in het gezicht”, zo hebben de twee betrokkenen het artikel in de krant ervaren. “Hoe kan dit, terwijl we zo’n open en transparante organisatie zijn. Bewoners en hun familie herkenden zich hier ook echt niet in”, aldus Kramer.

Beide zijn blij dat het bestuur van de Zorggroep daags na het artikel in de Tubantia de kans kregen om te reageren in dezelfde krant. Bestuurder André Endeman benadrukte erin trots te zijn dat Oldenhove vooral aan de warme kant van de zorg zo goed te zijn beoordeeld. “Volgens de inspectie kennen onze mensen de wensen en behoeften van onze cliënten, onze bewoners ervaren geborgenheid, vertrouwen en begrip. Ze worden met respect behandeld.” Woorden waar Erik en Lisette zich alleen maar achter kunnen scharen. “We zijn ervan overtuigd dat we onze processen en verslaglegging de komende periode zodanig kunnen aanpassen dat we ook op deze onderdelen aantoonbare verbeteringen hebben doorgevoerd. Onze bewoners kunnen blijven rekenen op de beste zorg waarbij we iedere dag weer alles op alles zetten om hen een fijne en waardevolle dag te bezorgen.”

Wat zijn de feiten ?
Op 6 maart heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan Oldenhove. Na afloop is hiervan een rapport opgemaakt waarbij de inspectie heeft aangegeven wat er goed gaat en op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Men gebruikt hiervoor respectievelijk de kleuren:

•            Groen (donker en licht): de locatie/afdeling voldoet (grotendeels) aan de norm 

•            Geel: de locatie/afdeling voldoet nog niet aan de norm, verbetering is nodig

•            Rood: de locatie/afdeling voldoet niet aan de norm 

Op zeven van de 10 getoetste onderdelen scoort Oldenhove groen en op  onderstaande 3 onderdelen geel :

* Gehanteerde werkmethodes in de zorgverlening

* Sturen op kwaliteit en veiligheid

* Deskundigheid zorgverleners m.b.t. vrijheid beperkende maatregelen.

Hoe wordt er gewerkt op Oldenhove ?

Van alle bewoners wordt een Zorg LeefPlan gemaakt in samenwerking met de cliënt en 1e contactpersoon waarin o.a. beschreven wordt wat hij/zij wel en niet prettig vindt, welke medicatie wordt gebruikt, zijn er risico's enz. Tevens worden alle bijzondere feiten genoteerd in het Zorg LeefPlan. Twee keer per jaar wordt van elke cliënt het Zorg LeefPlan doorgesproken met cliënt en alle, bij deze cliënt, betrokken disciplines (verpleging, arts, psycholoog, diëtist etc.). 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, waardoor de zorgbehoefte van de cliënten steeds complexer wordt. Daarnaast wordt tegenwoordig in de zorg alles vastgelegd, waarbij steeds gepoogd wordt om de administratie zo efficiënt mogelijk te doen. 

Wat doet Sint Maartenstede aan processen en verslaglegging?

Hoewel het rapport laat zien dat de zorg op de meeste punten op orde is, erkennen Erik en Lisette dat er op de genoemde drietal onderwerpen zeker ook nog wat te verbeteren is. Lisette: “Samen met een aantal collega’s besteden we veel tijd aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg. We controleren of de afdelingen de verslaglegging op orde hebben en voeren waar nodig ook verbeteringen door. Dit doen we niet alleen binnen Oldenhove maar op diverse afdelingen van de Zorggroep.” Ze benadrukt dat er al diverse acties in gang zijn gezet om ervoor te zorgen dat ook de drie gele scores straks groen zijn.

Vervolgacties op controle Inspectie

Er is een Platform Zorg geformeerd met management en diverse functionarissen die een Plan van Aanpak hebben opgesteld. Dit is nu in uitvoering en moet er toe leiden dat binnen 6 maanden de verbeteringen doorgevoerd zijn en uiterlijk 12 december verslag uitgebracht wordt aan de Inspectie.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.