Nieuws & Agenda

Nieuwe prestatieafspraken

Woningcorporatie Domijn, Huurders Belangen Losser en Gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken

Thuis voelen in hun woning

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2020 getekend. Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in de buurt. Via het maken van prestatieafspraken willen we ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de bewoners, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Als samenwerkende partijen maken we gebruik van elkaars kennis en inzet om de huurders in Losser een goed thuis te bieden.” 

Met het maken van prestatieafspraken wordt een onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Losser uitgevoerd. Op 10 december heeft het College ingestemd met de Prestatieafspraken 2020. Op 12 december zijn deze door Domijn, Stichting Huurdersbelangen Losser en Gemeente Losser ondertekend. Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “De gemaakte prestatieafspraken worden ieder jaar concreter, beter haalbaar en zijn toetsbaar. Dat is een groot compliment aan de professionele samenwerking tussen Stichting Huurders Belangen Losser, de Gemeente Losser, en Domijn. En daar zijn we met recht trots op!” 

Elke plaatsing is raak

Bij de verhuur van woningen wordt het principe ‘elke plaatsing is raak’ gehanteerd. Goede woningkansen en keuzemogelijkheden voor de klant zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het doel is dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een huurwoning kunnen vinden. Domijn en gemeente overleggen samen hoe de woonruimteverdeling zodanig kan worden ingericht dat hieraan wordt voldaan. Senioren zijn langer vitaal dan vroeger. Om de kansen op een seniorenwoning te vergroten, wordt in 2020 de leeftijd om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning verhoogd van 55 naar 65 jaar.Vrijkomende woningen in het goedkope segment willen we financieel bereikbaar maken voor jongeren (18-23 jaar). Dit is de groep die afhankelijk is van huurtoeslag. Dat betekent dat gezorgd wordt dat de huurprijs voor een aantal aangewezen woningen  uitkomt onder de € 424,44..

Focus op de bestaande woningvoorraad

De komende jaren gaat de aandacht van Domijn in Losser en Overdinkel vooral uit naar de bestaande woningvoorraad. Er zijn ingrepen nodig voor de verbetering van de kwaliteit van het gebied. De corporatie ziet bijvoorbeeld dat het straatbeeld door slechte erfafscheidingen verloedert. Daarom start Domijn een pilot om bij verhuizingen aan de nieuwe huurders een betaalbare schutting aan te bieden die betaald wordt via de maandelijkse huur. Dit voorstel wordt in 2020 verder uitgewerkt. Belangrijk is om huurders goede en betaalbare woningen te bieden. Nu én in de toekomst. Om de huren en de kosten voor energie betaalbaar te houden werkt Domijn op verschillende manieren aan de verduurzaming van haar (woning)voorraad. Daar gaat de komende tijd veel in gebeuren en Domijn investeert hiervoor dan ook een bedrag van 6,5 miljoen euro de komende vijf jaar. 

Woningcorporatie Domijn, Huurders Belangen Losser en Gemeente Losser maken nieuwe prestatieafspraken

Thuis voelen in hun woning

Woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurdersbelangen Losser (SHBL) hebben samen de ‘prestatieafspraken’ voor 2020 getekend. Wethouder Anja Prins: “We willen graag dat mensen zich thuis voelen in hun woning en in de buurt. Via het maken van prestatieafspraken willen we ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van huurwoningen zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de bewoners, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Als samenwerkende partijen maken we gebruik van elkaars kennis en inzet om de huurders in Losser een goed thuis te bieden.” 

Met het maken van prestatieafspraken wordt een onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie Losser uitgevoerd. Op 10 december heeft het College ingestemd met de Prestatieafspraken 2020. Op 12 december zijn deze door Domijn, Stichting Huurdersbelangen Losser en Gemeente Losser ondertekend. Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “De gemaakte prestatieafspraken worden ieder jaar concreter, beter haalbaar en zijn toetsbaar. Dat is een groot compliment aan de professionele samenwerking tussen Stichting Huurders Belangen Losser, de Gemeente Losser, en Domijn. En daar zijn we met recht trots op!” 

Elke plaatsing is raak

Bij de verhuur van woningen wordt het principe ‘elke plaatsing is raak’ gehanteerd. Goede woningkansen en keuzemogelijkheden voor de klant zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het doel is dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een huurwoning kunnen vinden. Domijn en gemeente overleggen samen hoe de woonruimteverdeling zodanig kan worden ingericht dat hieraan wordt voldaan. Senioren zijn langer vitaal dan vroeger. Om de kansen op een seniorenwoning te vergroten, wordt in 2020 de leeftijd om in aanmerking te komen voor een seniorenwoning verhoogd van 55 naar 65 jaar.Vrijkomende woningen in het goedkope segment willen we financieel bereikbaar maken voor jongeren (18-23 jaar). Dit is de groep die afhankelijk is van huurtoeslag. Dat betekent dat gezorgd wordt dat de huurprijs voor een aantal aangewezen woningen  uitkomt onder de € 424,44..

Focus op de bestaande woningvoorraad

De komende jaren gaat de aandacht van Domijn in Losser en Overdinkel vooral uit naar de bestaande woningvoorraad. Er zijn ingrepen nodig voor de verbetering van de kwaliteit van het gebied. De corporatie ziet bijvoorbeeld dat het straatbeeld door slechte erfafscheidingen verloedert. Daarom start Domijn een pilot om bij verhuizingen aan de nieuwe huurders een betaalbare schutting aan te bieden die betaald wordt via de maandelijkse huur. Dit voorstel wordt in 2020 verder uitgewerkt. Belangrijk is om huurders goede en betaalbare woningen te bieden. Nu én in de toekomst. Om de huren en de kosten voor energie betaalbaar te houden werkt Domijn op verschillende manieren aan de verduurzaming van haar (woning)voorraad. Daar gaat de komende tijd veel in gebeuren en Domijn investeert hiervoor dan ook een bedrag van 6,5 miljoen euro de komende vijf jaar. 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid