Nieuws & Agenda

Muziekverenigingen De Tukkers en Kunst en Strijd fuseren

De Losserse muziekverenigingen De Tukkers en Kunst en Strijd gaan per 1 januari 2020 fuseren.  

Tijdens de ledenvergadering op 14 oktober jl. werd door de besturen van beide verenigingen aan hun leden de vraag voorgelegd of zij bereid waren tot de door de besturen voorgestelde fusie tussen beide muziekverenigingen. Unaniem werd door de stemgerechtigde leden vóór gestemd, zodat de fusie per 1 januari 2020 een feit is. 

Ook werd het nieuw te vormen bestuur, bestaande uit 5  bestuursleden, voorgesteld. Dat zijn:

  • Sjoerd Janssen -  voorzitter
  • Arjan van Huizen -  penningmeester
  • Carla Peters - secretaris
  • Jennifer van Huizen – algemeen bestuurslid
  • Wilfried Scheffer – algemeen bestuurslid

Voor de naam van de nieuwe vereniging en het nieuwe logo werden door de leden verschillende voorstellen ingediend, waarover men binnenkort kan stemmen. Binnen een maand wordt getracht deze bekend te maken. 

In de afgelopen twee jaren hebben de besturen van beide verenigingen samen met de heer E. Eshuis, die de fusie besprekingen heeft begeleid,  verschillende besprekingen gevoerd en zijn er in vergaande samenwerking al diverse activiteiten ontplooit waarbij een goede band is ontstaan tussen de besturen en de leden.  De gedachte om elkaar te versterken door verregaande samenwerking met fusie als doel is van beide kanten en gezamenlijk goed opgepakt met bovenstaand resultaat tot gevolg.

Inmiddels heeft men samen al concerten gegeven, zijn de jeugdorkesten samengevoegd en is men gestart met een c-orkest voor kinderen die nog maar een korte tijd een instrument bespelen. 

Op zaterdag 14 november a.s. laten alle geledingen van De Tukkers (van C, B, A orkest en de slagwerkgroep) van zich horen tijdens het “Eurovisie-concert” dat gegeven wordt in het Tukkershoes aan de Bookholtlaan 21 in Losser. Aanvang 19:30 uur. Het gebouw is open vanaf 19:00 uur en de toegang is gratis.
 

De Losserse muziekverenigingen De Tukkers en Kunst en Strijd gaan per 1 januari 2020 fuseren.  

Tijdens de ledenvergadering op 14 oktober jl. werd door de besturen van beide verenigingen aan hun leden de vraag voorgelegd of zij bereid waren tot de door de besturen voorgestelde fusie tussen beide muziekverenigingen. Unaniem werd door de stemgerechtigde leden vóór gestemd, zodat de fusie per 1 januari 2020 een feit is. 

Ook werd het nieuw te vormen bestuur, bestaande uit 5  bestuursleden, voorgesteld. Dat zijn:

  • Sjoerd Janssen -  voorzitter
  • Arjan van Huizen -  penningmeester
  • Carla Peters - secretaris
  • Jennifer van Huizen – algemeen bestuurslid
  • Wilfried Scheffer – algemeen bestuurslid

Voor de naam van de nieuwe vereniging en het nieuwe logo werden door de leden verschillende voorstellen ingediend, waarover men binnenkort kan stemmen. Binnen een maand wordt getracht deze bekend te maken. 

In de afgelopen twee jaren hebben de besturen van beide verenigingen samen met de heer E. Eshuis, die de fusie besprekingen heeft begeleid,  verschillende besprekingen gevoerd en zijn er in vergaande samenwerking al diverse activiteiten ontplooit waarbij een goede band is ontstaan tussen de besturen en de leden.  De gedachte om elkaar te versterken door verregaande samenwerking met fusie als doel is van beide kanten en gezamenlijk goed opgepakt met bovenstaand resultaat tot gevolg.

Inmiddels heeft men samen al concerten gegeven, zijn de jeugdorkesten samengevoegd en is men gestart met een c-orkest voor kinderen die nog maar een korte tijd een instrument bespelen. 

Op zaterdag 14 november a.s. laten alle geledingen van De Tukkers (van C, B, A orkest en de slagwerkgroep) van zich horen tijdens het “Eurovisie-concert” dat gegeven wordt in het Tukkershoes aan de Bookholtlaan 21 in Losser. Aanvang 19:30 uur. Het gebouw is open vanaf 19:00 uur en de toegang is gratis.
 

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.