Nieuws & Agenda

Losser wil Dementievriendelijke gemeente worden 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft ingestemd met het projectplan Dementievriendelijke gemeente.

Projectgroep gestart

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad eind vorig jaar is een projectgroep gestart met onderzoeken, wat er nodig is voor Losser om dit doel te bereiken. Inzet op bewustwording, begrip en training in hoe om te gaan met mensen met dementie, vormen de kern van het projectplan. Donderdag 19 september is de startbijeenkomst in ’t Lossers Hoes.

Wethouder Anja Prins: “het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte zoals dementie neemt de komende jaren alleen maar toe. Het is van belang dat we werken aan begrip. Hoe kunnen we mensen met een beginnende dementie betrekken bij een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Zolang mogelijk meedoen en je nuttig voelen; dat wil toch iedereen? Zolang het kan. In goed Noaberschap”.”

Hoe wordt een gemeente dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente werken we samen om een omgeving te creëren waarin mensen met dementie gewoon mee kunnen blijven doen. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorger. Om te komen tot een dementievriendelijke gemeente zijn in het projectplan 10 doelstellingen die dementievriendelijk.nl heeft geformuleerd opgenomen. Met als doel om de groeiende groep van mensen met dementie, nu en in de toekomst, vroegtijdig en op maat te kunnen begeleiden. Uitgangspunt daarbij is om lokaal het voorzieningenniveau te verstevigen zodat inwoners van Losser nabij en zonder extra vervoersstromen en -kosten gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Naast het verstevigen van het voorzieningenniveau voor dementerenden, zijn er ook andere activiteiten aan de doelstellingen gekoppeld om van Losser een dementievriendelijke gemeente te maken. Denk hierbij aan bewustwording, inzicht, training en het stimuleren van omgeving en samenleving. Voor de activiteiten sluiten we aan op de behoefte van de doelgroep die we in beeld hebben gekregen middels landelijk onderzoek en lokale gesprekken met professionals en mensen (uit het netwerk rondom) de doelgroep.

Startbijeenkomst 19 september

19 september organiseren we een startbijeenkomst voor onder andere ondernemers, dorpsraden, kerken, verenigingen, de participatieraad met als doel het creëren van bewustwording en het op gang brengen van de beweging naar een dementievriendelijk Losser. 

Motie van de gemeenteraad

In november 2018 werd in de gemeenteraad de motie aangenomen met de vraag aan het college om te onderzoeken of Losser een dementievriendelijk gemeente kan worden. De raad gaf aan dat het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte waaronder dementie de komende jaren alleen maar toeneemt. In de motie vraagt de raad het college om onder andere te onderzoeken of de gemeente Losser een dementievriendelijke gemeente kan worden. Hierop is in januari de projectgroep gestart. De projectgroep bestaat uit regionale ketenpartners Dementie Twente.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft ingestemd met het projectplan Dementievriendelijke gemeente.

Projectgroep gestart

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad eind vorig jaar is een projectgroep gestart met onderzoeken, wat er nodig is voor Losser om dit doel te bereiken. Inzet op bewustwording, begrip en training in hoe om te gaan met mensen met dementie, vormen de kern van het projectplan. Donderdag 19 september is de startbijeenkomst in ’t Lossers Hoes.

Wethouder Anja Prins: “het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte zoals dementie neemt de komende jaren alleen maar toe. Het is van belang dat we werken aan begrip. Hoe kunnen we mensen met een beginnende dementie betrekken bij een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Zolang mogelijk meedoen en je nuttig voelen; dat wil toch iedereen? Zolang het kan. In goed Noaberschap”.”

Hoe wordt een gemeente dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente werken we samen om een omgeving te creëren waarin mensen met dementie gewoon mee kunnen blijven doen. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorger. Om te komen tot een dementievriendelijke gemeente zijn in het projectplan 10 doelstellingen die dementievriendelijk.nl heeft geformuleerd opgenomen. Met als doel om de groeiende groep van mensen met dementie, nu en in de toekomst, vroegtijdig en op maat te kunnen begeleiden. Uitgangspunt daarbij is om lokaal het voorzieningenniveau te verstevigen zodat inwoners van Losser nabij en zonder extra vervoersstromen en -kosten gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Naast het verstevigen van het voorzieningenniveau voor dementerenden, zijn er ook andere activiteiten aan de doelstellingen gekoppeld om van Losser een dementievriendelijke gemeente te maken. Denk hierbij aan bewustwording, inzicht, training en het stimuleren van omgeving en samenleving. Voor de activiteiten sluiten we aan op de behoefte van de doelgroep die we in beeld hebben gekregen middels landelijk onderzoek en lokale gesprekken met professionals en mensen (uit het netwerk rondom) de doelgroep.

Startbijeenkomst 19 september

19 september organiseren we een startbijeenkomst voor onder andere ondernemers, dorpsraden, kerken, verenigingen, de participatieraad met als doel het creëren van bewustwording en het op gang brengen van de beweging naar een dementievriendelijk Losser. 

Motie van de gemeenteraad

In november 2018 werd in de gemeenteraad de motie aangenomen met de vraag aan het college om te onderzoeken of Losser een dementievriendelijk gemeente kan worden. De raad gaf aan dat het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte waaronder dementie de komende jaren alleen maar toeneemt. In de motie vraagt de raad het college om onder andere te onderzoeken of de gemeente Losser een dementievriendelijke gemeente kan worden. Hierop is in januari de projectgroep gestart. De projectgroep bestaat uit regionale ketenpartners Dementie Twente.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid