Nieuws & Agenda

Komt er uitstel sluiting spoedpost

Dinsdagmiddag was er een gesprek met enkele volksvertegenwoordigers uit Noordoost Twente en een afvaardiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens de gemeente Losser waren Jimme Nordkamp, Lies ter Haar en Harry Heegen aanwezig.

Uitstel sluiting 

Inzet van dit gesprek was, om er voor te zorgen dat er uitstel komt van de sluiting spoedpost in Oldenzaal. Dit zodat gezamenlijk met de politiek kan worden gezocht naar een oplossing voor een langere tijd. Er is een voorstel gedaan om te kijken naar andere oplossingen om een spoedpost te houden in deze regio. Zo kan men grensoverschrijdende samenwerking zoeken. Ook is een mobiele spoedpost een van de mogelijkheden volgens de sprekers. Door niet in de bestaande regels te blijven denken kan er in andere oplossingen worden gezocht.

Ingewikkelde kwestie

Vanuit het ministerie werd erkend de kwestie zeer ingewikkeld is. Er is voldoende geld beschikbaar maar het probleem zit in het aantal beschikbare mensen. Er zijn vanmiddag geen toezeggingen gedaan vanuit het Haagse. Er is wel toegezegd dat er contact gezocht wordt met gemeentebestuurders. Enkel werd gezegd dat de zorg wel gaat veranderen maar niet zal verslechteren.

Het overgrote deel van de Noordoost-Twentse volksvertegenwoordigers blijft zich inzetten voor het zoveel mogelijk in tact houden van de spoedpost dan wel het nader onderzoeken van fatsoenlijke alternatieven al is de invloed in deze kwestie vrijwel nihil.

Volgens Jimme Nordkamp werd op deze middag werden twee zaken weer pijnlijk duidelijk:
- Als lokale politici kunnen we wederom de hete kastanjes uit het vuur halen voor het beleid vanuit Den Haag.
- De marktwerking in de zorg moet zsm worden teruggedrongen mede om de invloed van de politiek op de zorg te kunnen vergroten. 

Nu maar blijven hopen dat door de inzet van de Losserse raadsleden de spoedpost in Oldenzaal voor de regio behouden blijft.

Dinsdagmiddag was er een gesprek met enkele volksvertegenwoordigers uit Noordoost Twente en een afvaardiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens de gemeente Losser waren Jimme Nordkamp, Lies ter Haar en Harry Heegen aanwezig.

Uitstel sluiting 

Inzet van dit gesprek was, om er voor te zorgen dat er uitstel komt van de sluiting spoedpost in Oldenzaal. Dit zodat gezamenlijk met de politiek kan worden gezocht naar een oplossing voor een langere tijd. Er is een voorstel gedaan om te kijken naar andere oplossingen om een spoedpost te houden in deze regio. Zo kan men grensoverschrijdende samenwerking zoeken. Ook is een mobiele spoedpost een van de mogelijkheden volgens de sprekers. Door niet in de bestaande regels te blijven denken kan er in andere oplossingen worden gezocht.

Ingewikkelde kwestie

Vanuit het ministerie werd erkend de kwestie zeer ingewikkeld is. Er is voldoende geld beschikbaar maar het probleem zit in het aantal beschikbare mensen. Er zijn vanmiddag geen toezeggingen gedaan vanuit het Haagse. Er is wel toegezegd dat er contact gezocht wordt met gemeentebestuurders. Enkel werd gezegd dat de zorg wel gaat veranderen maar niet zal verslechteren.

Het overgrote deel van de Noordoost-Twentse volksvertegenwoordigers blijft zich inzetten voor het zoveel mogelijk in tact houden van de spoedpost dan wel het nader onderzoeken van fatsoenlijke alternatieven al is de invloed in deze kwestie vrijwel nihil.

Volgens Jimme Nordkamp werd op deze middag werden twee zaken weer pijnlijk duidelijk:
- Als lokale politici kunnen we wederom de hete kastanjes uit het vuur halen voor het beleid vanuit Den Haag.
- De marktwerking in de zorg moet zsm worden teruggedrongen mede om de invloed van de politiek op de zorg te kunnen vergroten. 

Nu maar blijven hopen dat door de inzet van de Losserse raadsleden de spoedpost in Oldenzaal voor de regio behouden blijft.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid