Nieuws & Agenda

Gemeente Losser continueert subsidie

Stichting Leergeld Losser doet goed werk

Wettelijk sociaal minimum verhoogd

Sinds 2015 is de Stichting Leergeld Losser actief. De gemeente Losser ondersteunt de St. Leergeld financieel in hun rol om kinderen van 4-18 jaar in armoedesituaties deel te kunnen laten nemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs. De gemeente is zeer tevreden over het functioneren van de Stichting. Samen werd er de behoefte geconstateerd de initiële subsidievoorwaarden aan te passen aan de huidige behoeftes. Zo heeft de stichting Leergeld de grens, om in aanmerking te komen voor ondersteuning, verhoogd van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal minimum zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Stichting Leergeld.

Voor alle kinderen

Wethouder Anja Prins: “In de afgelopen jaren is gebleken dat de Stichting Leergeld Losser een absolute meerwaarde heeft voor de ondersteuning van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die in gezinnen leven die het financieel wat zwaarder hebben. Het college van de gemeente Losser vindt het van belang dat iedereen maatschappelijk mee kan doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kunnen sporten of muziek maken. Dat moet voor alle kinderen in Losser toegankelijk zijn en we zien dat Stichting Leergeld Losser veel gezinnen heeft kunnen helpen en stimuleren dat zij dat in toekomst ook blijven doen.”

Gestegen

Uit de Armoedemonitor, die de gemeente Losser eens per twee jaar laat uitvoeren, blijkt dat het bereik onder kinderen in armoedesituaties door de St. Leergeld tussen 2016 en 2018 aanmerkelijk is gestegen van 25% (75 kinderen) tot 53% (193 kinderen). 

Financiële ondersteuning

De Stichting Leergeld Losser ontvangt, in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid, van de gemeente Losser een jaarlijkse subsidie. Dit bedrag is bedoeld om kinderen uit de doelgroep deel te kunnen laten nemen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs.

Over de hoogte van het bedrag worden jaarlijks afspraken gemaakt, die afhankelijk zijn van de omvang van het te verstrekken pakket, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de St. Leergeld, de middelen die beschikbaar zijn vanuit de gemeente en de eigen middelen die de St. Leergeld heeft verkregen door sponsoring, fondsenwerving en subsidies.

Aanvraag doen

Soms is het lastig voor gezinnen om bijvoorbeeld sportkleding aan te schaffen. Of een goede fiets om naar school te gaan. Hier kan de stichting Leergeld je een helpende hand bieden. Lees alle info op de website klik hier

Stichting Leergeld Losser                                                                       
‘t Lossers hoes
Raadhuisplein 1
7581 AG  Losser

Bezoektijden: uitsluitend op donderdagochtend (09:30-13:00 uur)

Telefonische bereikbaarheid:
Telefoon: 06 387 276 31
(bereikbaar op maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 u)
Indien u belt op andere tijdstippen, spreek dan
de voicemail in. U wordt zo spoedig mogelijk
teruggebeld.

Stichting Leergeld Losser doet goed werk

Wettelijk sociaal minimum verhoogd

Sinds 2015 is de Stichting Leergeld Losser actief. De gemeente Losser ondersteunt de St. Leergeld financieel in hun rol om kinderen van 4-18 jaar in armoedesituaties deel te kunnen laten nemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs. De gemeente is zeer tevreden over het functioneren van de Stichting. Samen werd er de behoefte geconstateerd de initiële subsidievoorwaarden aan te passen aan de huidige behoeftes. Zo heeft de stichting Leergeld de grens, om in aanmerking te komen voor ondersteuning, verhoogd van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal minimum zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Stichting Leergeld.

Voor alle kinderen

Wethouder Anja Prins: “In de afgelopen jaren is gebleken dat de Stichting Leergeld Losser een absolute meerwaarde heeft voor de ondersteuning van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die in gezinnen leven die het financieel wat zwaarder hebben. Het college van de gemeente Losser vindt het van belang dat iedereen maatschappelijk mee kan doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kunnen sporten of muziek maken. Dat moet voor alle kinderen in Losser toegankelijk zijn en we zien dat Stichting Leergeld Losser veel gezinnen heeft kunnen helpen en stimuleren dat zij dat in toekomst ook blijven doen.”

Gestegen

Uit de Armoedemonitor, die de gemeente Losser eens per twee jaar laat uitvoeren, blijkt dat het bereik onder kinderen in armoedesituaties door de St. Leergeld tussen 2016 en 2018 aanmerkelijk is gestegen van 25% (75 kinderen) tot 53% (193 kinderen). 

Financiële ondersteuning

De Stichting Leergeld Losser ontvangt, in het kader van het gemeentelijk armoedebeleid, van de gemeente Losser een jaarlijkse subsidie. Dit bedrag is bedoeld om kinderen uit de doelgroep deel te kunnen laten nemen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs.

Over de hoogte van het bedrag worden jaarlijks afspraken gemaakt, die afhankelijk zijn van de omvang van het te verstrekken pakket, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de St. Leergeld, de middelen die beschikbaar zijn vanuit de gemeente en de eigen middelen die de St. Leergeld heeft verkregen door sponsoring, fondsenwerving en subsidies.

Aanvraag doen

Soms is het lastig voor gezinnen om bijvoorbeeld sportkleding aan te schaffen. Of een goede fiets om naar school te gaan. Hier kan de stichting Leergeld je een helpende hand bieden. Lees alle info op de website klik hier

Stichting Leergeld Losser                                                                       
‘t Lossers hoes
Raadhuisplein 1
7581 AG  Losser

Bezoektijden: uitsluitend op donderdagochtend (09:30-13:00 uur)

Telefonische bereikbaarheid:
Telefoon: 06 387 276 31
(bereikbaar op maandag en donderdag
van 9.00 – 12.00 u)
Indien u belt op andere tijdstippen, spreek dan
de voicemail in. U wordt zo spoedig mogelijk
teruggebeld.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid