Nieuws & Agenda

Extra geld wegwerken achterstand onderhoud wegen Losser

B&W van Losser zijn akkoord gegaan met een nieuw wegenbeleidsplan. Daarmee wordt de komende jaren geld vrijgespeeld om de wegen op het juiste onderhoudsniveau te brengen.

Eenmalig wordt € 1.660.000,= gereserveerd voor het wegwerken van de achterstand. Jaarlijkse uitgave voor onderhoud wegen wordt ingeschat op € 1.120.000,= per jaar.

Belangrijk element bij het maken van afwegingen ten aanzien van veiligheid zijn de verhoudingen tussen de prestatie (kwaliteitsniveau), kosten en de risico’s. Bij een fietspad bijvoorbeeld, is het risico op ongevallen bij een oneffenheid groter dan bij een rijbaan op een industrieterrein. Het onderhoud wordt dan ook aangepast op het gebruik en de functie van de verharding.

Uit onderzoek is ook gebleken dat een deel van de wegen niet aan het juiste kwaliteitsniveau voldoet. Daar moet een inhaalslag worden gemaakt.

Kwaliteit van de wegen en onderhoud

Bij het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt er rekening gehouden met wet- en regelgeving, het coalitieakkoord 2018 en de toekomstvisie ‘Duurzaam Losser 2040’.

Wethouder Jaimi van Essen: “Wanneer is de weg goed onderhouden en wat moet de kwaliteit van de weg zijn? Om te beoordelen of een weg de juiste kwaliteit heeft kijken we naar: de functie en het gebruik van de weg. En dan een goede afweging maken tussen veiligheid en kosten. Waarbij veiligheid wel voorop staat. Helaas hebben we moeten constateren dat niet alle wegen aan onze kwaliteitseisen voldoen. We moeten een inhaalslag maken en ik ben blij dat het B&W akkoord is gegaan om de raad te vragen extra financiën vrij te spelen om dat te kunnen bekostigen. Bij het onderhoud gaan we ook zo veel mogelijk uit van duurzame, ecologisch vriendelijke en efficiënte oplossingen.”

Totale omvang wegennet

Waar praten we over? Om een inzicht te geven in de totale omvang van het wegennet even een paar cijfertjes

De gemeente Losser heeft 2.010.000 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 987.000 m2 asfaltverharding, 998.000 m2 elementenverharding en 25.000 m2 betonverharding. Naast de verhardingen heeft de gemeente  wegen en paden die halfverhard en onverhard zijn in beheer. De omvang van de halfverharding is 119.000 m2 en de onverharde paden is

171.000 m2. Kortom een behoorlijke opgave.

In de laatste 40 jaren is het aantal wegen behoorlijk gegroeid, zie hierbij onderstaande kaart.

Voor de komende 5 jaar (2020-2024) is de jaarlijkse omvang van de geplande vervangingen van asfaltverhardingen gemiddeld 6.000 m2 per jaar. Voor de komende 5 jaar (2020-2024) ligt de omvang van de geplande vervangingen van andere wegen op gemiddeld 10.000 m2 per jaar.


Lees hier de reacties op Facebook en reageer zelf ook:

B&W van Losser zijn akkoord gegaan met een nieuw wegenbeleidsplan. Daarmee wordt de komende jaren geld vrijgespeeld om de wegen op het juiste onderhoudsniveau te brengen.

Eenmalig wordt € 1.660.000,= gereserveerd voor het wegwerken van de achterstand. Jaarlijkse uitgave voor onderhoud wegen wordt ingeschat op € 1.120.000,= per jaar.

Belangrijk element bij het maken van afwegingen ten aanzien van veiligheid zijn de verhoudingen tussen de prestatie (kwaliteitsniveau), kosten en de risico’s. Bij een fietspad bijvoorbeeld, is het risico op ongevallen bij een oneffenheid groter dan bij een rijbaan op een industrieterrein. Het onderhoud wordt dan ook aangepast op het gebruik en de functie van de verharding.

Uit onderzoek is ook gebleken dat een deel van de wegen niet aan het juiste kwaliteitsniveau voldoet. Daar moet een inhaalslag worden gemaakt.

Kwaliteit van de wegen en onderhoud

Bij het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt er rekening gehouden met wet- en regelgeving, het coalitieakkoord 2018 en de toekomstvisie ‘Duurzaam Losser 2040’.

Wethouder Jaimi van Essen: “Wanneer is de weg goed onderhouden en wat moet de kwaliteit van de weg zijn? Om te beoordelen of een weg de juiste kwaliteit heeft kijken we naar: de functie en het gebruik van de weg. En dan een goede afweging maken tussen veiligheid en kosten. Waarbij veiligheid wel voorop staat. Helaas hebben we moeten constateren dat niet alle wegen aan onze kwaliteitseisen voldoen. We moeten een inhaalslag maken en ik ben blij dat het B&W akkoord is gegaan om de raad te vragen extra financiën vrij te spelen om dat te kunnen bekostigen. Bij het onderhoud gaan we ook zo veel mogelijk uit van duurzame, ecologisch vriendelijke en efficiënte oplossingen.”

Totale omvang wegennet

Waar praten we over? Om een inzicht te geven in de totale omvang van het wegennet even een paar cijfertjes

De gemeente Losser heeft 2.010.000 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 987.000 m2 asfaltverharding, 998.000 m2 elementenverharding en 25.000 m2 betonverharding. Naast de verhardingen heeft de gemeente  wegen en paden die halfverhard en onverhard zijn in beheer. De omvang van de halfverharding is 119.000 m2 en de onverharde paden is

171.000 m2. Kortom een behoorlijke opgave.

In de laatste 40 jaren is het aantal wegen behoorlijk gegroeid, zie hierbij onderstaande kaart.

Voor de komende 5 jaar (2020-2024) is de jaarlijkse omvang van de geplande vervangingen van asfaltverhardingen gemiddeld 6.000 m2 per jaar. Voor de komende 5 jaar (2020-2024) ligt de omvang van de geplande vervangingen van andere wegen op gemiddeld 10.000 m2 per jaar.


Lees hier de reacties op Facebook en reageer zelf ook:

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.