Nieuws & Agenda

Eerste subsidie Actieprogramma Recreatie & Toerisme voor Lutterzand Literair

De gemeente Losser verleent onder de vlag van het Actieprogramma Recreatie en Toerisme een subsidiebedrag van € 5.000,- aan het festival Lutterzand Literair, Schrijvers aan de Dinkel.

Dit festival staat gepland voor zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020. Afweging om de subsidie toe te kennen voor dit initiatief is de verbreding van het toeristisch seizoen. Daarnaast is het evenement onderscheidend en vergroot het de diversiteit van het toeristisch-recreatieve aanbod.

Wethouder Harry Nijhuis

“Eind januari is het laagseizoen voor de verblijfsrecreatie. Voor de horeca en verblijfsrecreatie is dit een mooie gelegenheid om in de wat stillere tijd van het jaar de gelegenheid te nemen voor het maken van arrangementen. Daarnaast zorgt zo’n bijzonder festival voor diversiteit van het recreatieprogramma. Een verrijking van het aanbod! Ook het Toeristisch Genootschap Losser (TGL) ziet dat en heeft positief geadviseerd op de aanvraag van Lutterzand Literair. Daar ben ik blij mee!

Deze aanvraag voor het festival Lutterzand Literair is de eerste aanvraag volgens de nieuwe werkwijze en we hopen dat er nog meerdere mooie aanvragen volgen, die het toerisme stimuleren. Immers, meer overnachtingen zorgen voor meer bestedingen en uiteindelijk voor meer werkgelegenheid”

Heeft u een initiatief waarvoor u een aanvraag wilt indienen?
Het Actieprogramma Recreatie en Toerisme is afgelopen voorjaar, samen met vertegenwoordigers van de sector, geactualiseerd. Het Actieprogramma ondersteunt initiatieven die tot doel hebben het stimuleren van toerisme en recreatie in de gemeente Losser. Bent u van plan zo’n initiatief op te zetten of te organiseren? U kunt bij de gemeente een aanvraag voor subsidie indienen. Voor de uitvoering van het Actieprogramma heeft het college in 2019 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van de gemeente Losser: https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies/Aanvraagformulier_projectplan_Actieprogramma

De gemeente Losser verleent onder de vlag van het Actieprogramma Recreatie en Toerisme een subsidiebedrag van € 5.000,- aan het festival Lutterzand Literair, Schrijvers aan de Dinkel.

Dit festival staat gepland voor zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020. Afweging om de subsidie toe te kennen voor dit initiatief is de verbreding van het toeristisch seizoen. Daarnaast is het evenement onderscheidend en vergroot het de diversiteit van het toeristisch-recreatieve aanbod.

Wethouder Harry Nijhuis

“Eind januari is het laagseizoen voor de verblijfsrecreatie. Voor de horeca en verblijfsrecreatie is dit een mooie gelegenheid om in de wat stillere tijd van het jaar de gelegenheid te nemen voor het maken van arrangementen. Daarnaast zorgt zo’n bijzonder festival voor diversiteit van het recreatieprogramma. Een verrijking van het aanbod! Ook het Toeristisch Genootschap Losser (TGL) ziet dat en heeft positief geadviseerd op de aanvraag van Lutterzand Literair. Daar ben ik blij mee!

Deze aanvraag voor het festival Lutterzand Literair is de eerste aanvraag volgens de nieuwe werkwijze en we hopen dat er nog meerdere mooie aanvragen volgen, die het toerisme stimuleren. Immers, meer overnachtingen zorgen voor meer bestedingen en uiteindelijk voor meer werkgelegenheid”

Heeft u een initiatief waarvoor u een aanvraag wilt indienen?
Het Actieprogramma Recreatie en Toerisme is afgelopen voorjaar, samen met vertegenwoordigers van de sector, geactualiseerd. Het Actieprogramma ondersteunt initiatieven die tot doel hebben het stimuleren van toerisme en recreatie in de gemeente Losser. Bent u van plan zo’n initiatief op te zetten of te organiseren? U kunt bij de gemeente een aanvraag voor subsidie indienen. Voor de uitvoering van het Actieprogramma heeft het college in 2019 een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van de gemeente Losser: https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies/Aanvraagformulier_projectplan_Actieprogramma

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.