Nieuws & Agenda

Centrummanagers Overijssel op bezoek in Losser

Dinsdagmiddag 12 november bezochten een aantal centrummanagers uit Overijssel de dorpskern Losser. Een aantal keren per jaar organiseert de Stadsbeweging van de provincie Overijssel een bijeenkomst bij een van de centrummanagers, om zo hun stad of dorp te bezichtigen en om kennis uit te wisselen.

Thema financiële samenwerking

“De financiële samenwerking in de verschillende gemeenten gaat goed, maar kan beter.” Zegt Mariola Dieperink, centrummanager van de gemeente Losser. In sommige gemeenten wordt de BIZ (Bedrijven Investeringszone) aangevuld door de gemeente, maar niet overal. In Losser bijvoorbeeld niet structureel. Wellicht dat hier verandering in komt.

Samenwerking: Centrumplan Losser

Mariola Dieperink verwelkomde de gasten in Grand café Smit. De wethouder Jaimi van Essen was aanwezig. Hij was in gezelschap van Robert Middelhuis, Coördinator team Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, afdeling OW, gemeente Losser. Jaimy bracht even in herinnering welke ervaring destijds is opgedaan met dergelijke sessies in ander plaatsen in Overijssel (Hengelo en Ootmarsum) en onderstreepte het nut daarvan. Hij zei onder andere dat alles in Losser nog niet super was, maar dat er hard aan gewerkt wordt om het wel super te maken. Als bijzonderheid gaf hij aan dat Losser een tot nu toe vrij unieke manier van communiceren met de bevolking en de ondernemers heeft in de vorm van het projectbureau dat gevestigd is in de voormalige Aloysiusschool, waar de mensen zich elke donderdag tijdens de markt kunnen laten voorlichten over de gang van zaken met betrekking tot het centrumplan, en ook inspraak hebben. 

Robert Middelhuis gaf aan dat van deze gelegenheid ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Marcel de Jong, sinds kort voorzitter van het CML (Centrum Management Losser) zegt meer bekendheid te willen geven aan het CML en samen met inwoners, de politiek en het gemeentebestuur de leefbaarheid van Losser te willen vergroten. Kortom een betere samenwerking staat hoog op de agenda.

Rondleiding door het centrum

Vervolgens werd het gezelschap onder leiding van een dorpsgids rondgeleid door het centrum van Losser. Enkele highlights, zoals de Oude Toren, de Bleek, de protestantse kerk met het Aleida Leurinkhuis werden aangedaan. De rondleiding eindigde bij het projectbureau in de Aloysiusschool.

Projectbureau

In het projectbureau werden de aanwezigen voorgelicht over de aanpak en ontwikkeling van het centrumplan Losser. Getoond werd welk straatmeubilair geplaatst wordt. Hoe de bestrating er uit komt te zien. Heel mooi is in kaart gebracht wanneer de verschillende fases worden uitgevoerd en voltooid zijn. Probleem bij een dergelijke klus blijft altijd de verkeerssituatie en de last die de bewoners en ondernemers ondervinden met de onvermijdelijke omleidingen.

Werksessie

Het gezelschap schoof vervolgens bij elkaar aan tafel om de financiële samenwerking van Overijssel in kaart te brengen. De dag werd afgesloten met een diner bij Isolabella.


 

Dinsdagmiddag 12 november bezochten een aantal centrummanagers uit Overijssel de dorpskern Losser. Een aantal keren per jaar organiseert de Stadsbeweging van de provincie Overijssel een bijeenkomst bij een van de centrummanagers, om zo hun stad of dorp te bezichtigen en om kennis uit te wisselen.

Thema financiële samenwerking

“De financiële samenwerking in de verschillende gemeenten gaat goed, maar kan beter.” Zegt Mariola Dieperink, centrummanager van de gemeente Losser. In sommige gemeenten wordt de BIZ (Bedrijven Investeringszone) aangevuld door de gemeente, maar niet overal. In Losser bijvoorbeeld niet structureel. Wellicht dat hier verandering in komt.

Samenwerking: Centrumplan Losser

Mariola Dieperink verwelkomde de gasten in Grand café Smit. De wethouder Jaimi van Essen was aanwezig. Hij was in gezelschap van Robert Middelhuis, Coördinator team Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, afdeling OW, gemeente Losser. Jaimy bracht even in herinnering welke ervaring destijds is opgedaan met dergelijke sessies in ander plaatsen in Overijssel (Hengelo en Ootmarsum) en onderstreepte het nut daarvan. Hij zei onder andere dat alles in Losser nog niet super was, maar dat er hard aan gewerkt wordt om het wel super te maken. Als bijzonderheid gaf hij aan dat Losser een tot nu toe vrij unieke manier van communiceren met de bevolking en de ondernemers heeft in de vorm van het projectbureau dat gevestigd is in de voormalige Aloysiusschool, waar de mensen zich elke donderdag tijdens de markt kunnen laten voorlichten over de gang van zaken met betrekking tot het centrumplan, en ook inspraak hebben. 

Robert Middelhuis gaf aan dat van deze gelegenheid ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Marcel de Jong, sinds kort voorzitter van het CML (Centrum Management Losser) zegt meer bekendheid te willen geven aan het CML en samen met inwoners, de politiek en het gemeentebestuur de leefbaarheid van Losser te willen vergroten. Kortom een betere samenwerking staat hoog op de agenda.

Rondleiding door het centrum

Vervolgens werd het gezelschap onder leiding van een dorpsgids rondgeleid door het centrum van Losser. Enkele highlights, zoals de Oude Toren, de Bleek, de protestantse kerk met het Aleida Leurinkhuis werden aangedaan. De rondleiding eindigde bij het projectbureau in de Aloysiusschool.

Projectbureau

In het projectbureau werden de aanwezigen voorgelicht over de aanpak en ontwikkeling van het centrumplan Losser. Getoond werd welk straatmeubilair geplaatst wordt. Hoe de bestrating er uit komt te zien. Heel mooi is in kaart gebracht wanneer de verschillende fases worden uitgevoerd en voltooid zijn. Probleem bij een dergelijke klus blijft altijd de verkeerssituatie en de last die de bewoners en ondernemers ondervinden met de onvermijdelijke omleidingen.

Werksessie

Het gezelschap schoof vervolgens bij elkaar aan tafel om de financiële samenwerking van Overijssel in kaart te brengen. De dag werd afgesloten met een diner bij Isolabella.


 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.