Nieuws & Agenda

Burgemeester Kroon gastspeler bij Kraeboules

Losser, dinsdag 18 juni 2019 was burgemeester, mevrouw Cia Kroon, gastspeler bij Kraeboules, de Jeu de Boules club van de Vrienden Erve Kraesgenberg. Bij een stralende zon was het een geanimeerd en gezellig sportief gebeuren waar de aanwezigen volop van genoten hebben.

Wie en wat is Kraeboules?

Kraeboules is ontstaan op voorstel/verzoek van het bestuur van de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg. Omstreeks februari 2015 werd Taco van der Veen gevraagd om te pogen een Jeu de Boules club(je) op te richten met de bedoeling om te spelen op de mooie Jeu de Boules baan gelegen op het Erve Kraesgenberg. De baan was daar enige jaren geleden in opdracht aangelegd en geschonken door onze plaatsgenoot, de helaas thans wijlen, heer Cees Liet. Het idee sloeg aan en men begon het eerste jaar met circa 15 enthousiaste deelnemers, gestaag groeide dat aantal naar het huidige aantal van 28 gepassioneerde spelers.

Speelseizoen

Het speelseizoen start eind april tot half september, dit mede doordat gespeeld wordt op de niet verlichte buitenbaan. Er wordt op de dinsdagmiddag gespeeld van 14.00 uur tot circa 17.00 uur. Kraeboules is geen Vereniging of Stichting, er is derhalve ook geen bestuur en/of reglementen, uitsluitend regeren de spelregels van het Jeu de Boules. Men speelt uitsluitend binnen eigen spelersbestand en niet tegen externe spelers c.q. clubs. De deelnemers/spelers zijn allen donateur van de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg en betalen daardoor een symbolische jaarlijkse bijdrage.

Gezellig gebeuren

De deelnemende teams spelen uiteraard voor de punten met het doel te winnen, maar voorop staat het gezellige gebeuren met een sportief, maar vooral sociaal karakter en het is ook nog een gezonde buitensport. Kan men spelen dan komt men graag, kan men niet ook goed, er zijn altijd voldoende spelers voor een gezellige gevulde middag. Vermeldenswaardig is, dat men gedurende het bestaan van thans 5 jaar, iedere dinsdagmiddag onder prima weersomstandigheden heeft kunnen spelen, er waren slechts twee middagen dat de paraplu er aan te pas kwam. De coördinator is Taco van der Veen, namens de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg.

Losser, dinsdag 18 juni 2019 was burgemeester, mevrouw Cia Kroon, gastspeler bij Kraeboules, de Jeu de Boules club van de Vrienden Erve Kraesgenberg. Bij een stralende zon was het een geanimeerd en gezellig sportief gebeuren waar de aanwezigen volop van genoten hebben.

Wie en wat is Kraeboules?

Kraeboules is ontstaan op voorstel/verzoek van het bestuur van de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg. Omstreeks februari 2015 werd Taco van der Veen gevraagd om te pogen een Jeu de Boules club(je) op te richten met de bedoeling om te spelen op de mooie Jeu de Boules baan gelegen op het Erve Kraesgenberg. De baan was daar enige jaren geleden in opdracht aangelegd en geschonken door onze plaatsgenoot, de helaas thans wijlen, heer Cees Liet. Het idee sloeg aan en men begon het eerste jaar met circa 15 enthousiaste deelnemers, gestaag groeide dat aantal naar het huidige aantal van 28 gepassioneerde spelers.

Speelseizoen

Het speelseizoen start eind april tot half september, dit mede doordat gespeeld wordt op de niet verlichte buitenbaan. Er wordt op de dinsdagmiddag gespeeld van 14.00 uur tot circa 17.00 uur. Kraeboules is geen Vereniging of Stichting, er is derhalve ook geen bestuur en/of reglementen, uitsluitend regeren de spelregels van het Jeu de Boules. Men speelt uitsluitend binnen eigen spelersbestand en niet tegen externe spelers c.q. clubs. De deelnemers/spelers zijn allen donateur van de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg en betalen daardoor een symbolische jaarlijkse bijdrage.

Gezellig gebeuren

De deelnemende teams spelen uiteraard voor de punten met het doel te winnen, maar voorop staat het gezellige gebeuren met een sportief, maar vooral sociaal karakter en het is ook nog een gezonde buitensport. Kan men spelen dan komt men graag, kan men niet ook goed, er zijn altijd voldoende spelers voor een gezellige gevulde middag. Vermeldenswaardig is, dat men gedurende het bestaan van thans 5 jaar, iedere dinsdagmiddag onder prima weersomstandigheden heeft kunnen spelen, er waren slechts twee middagen dat de paraplu er aan te pas kwam. De coördinator is Taco van der Veen, namens de Stichting Vrienden Erve Kraesgenberg.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.