Nieuws & Agenda

Bruikleen terrein Lutterstraat voor Centrumplan Losser

De gemeente Losser is op dit moment bezig met de voorbereidingen van het “Centrumplan Losser”. In het kader hiervan heeft de gemeente Maartens-Stede verzocht om een deel van het braakliggend terrein aan de Lutterstraat in bruikleen te geven voor tijdelijke opslag van bestratingsmaterialen en rioolbuizen.

Tijdelijk

Naast het feit dat de gemeente ervoor zorgt dat het gehele terrein netjes wordt onderhouden tijdens de periode van tijdelijke opslag van 2 jaar (1 juni 2019 t/m 1juni 2021) heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn tot het leveren van een wederdienst voor de leef werkgemeenschap. Hierover is men op dit moment met de gemeente in gesprek.

Voorlichting

De bewoners, mantelzorgers en de leden van de gemeenschappelijke cliëntenraad van Maartens-Stede Oldenhove en Tiekerhook waren uitgenodigd om hierover voorgelicht te worden op maandag 6 mei om 16.00 uur in de Vicaryzaal van Maartens-Stede. Erik Kramer, gemeenschapsmanager Losser, verwelkomde de aanwezigen en zette uiteen wat de plannen waren. Hij werd hierin bijgestaan door Frank Glaubitz, hoofduitvoerder infra bij Dura Vermeer.

Opslag schone materialen

Het terrein zal uitsluitend gebruikt worden voor de opslag van nieuwe en schone materialen. De opslag voor andere materialen zoals gebruikte klinkers en zand vindt plaats op een terrein bij de Steenfabriek. Voor het terrein aan de Lutterstraat is gekozen omdat het relatief dicht in de buurt ligt van het centrum van Losser. Door om de opgeslagen materialen hekken te plaatsen die, in overleg met de bewoners, voorzien worden van fraaie afbeeldingen, worden deze aan het oog onttrokken. Aan de zijde van de Lutterstraat is de bosschage zo hoog dat men vanaf die kant niet kan zien wat zich op het terrein bevindt.

Wat is de wederdienst

Dit is vooralsnog niet bekend. Hierover werden wel ideeën aangedragen. Wie hier ook ideeën over heeft mag deze aandragen en doorgeven aan Erik Kramer. Alle aanwezigen waren het er over eens om deze bruikleen gestalte te geven. Zo kan een leefgemeenschap een nuttige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het mooie dorp Losser.

De gemeente Losser is op dit moment bezig met de voorbereidingen van het “Centrumplan Losser”. In het kader hiervan heeft de gemeente Maartens-Stede verzocht om een deel van het braakliggend terrein aan de Lutterstraat in bruikleen te geven voor tijdelijke opslag van bestratingsmaterialen en rioolbuizen.

Tijdelijk

Naast het feit dat de gemeente ervoor zorgt dat het gehele terrein netjes wordt onderhouden tijdens de periode van tijdelijke opslag van 2 jaar (1 juni 2019 t/m 1juni 2021) heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn tot het leveren van een wederdienst voor de leef werkgemeenschap. Hierover is men op dit moment met de gemeente in gesprek.

Voorlichting

De bewoners, mantelzorgers en de leden van de gemeenschappelijke cliëntenraad van Maartens-Stede Oldenhove en Tiekerhook waren uitgenodigd om hierover voorgelicht te worden op maandag 6 mei om 16.00 uur in de Vicaryzaal van Maartens-Stede. Erik Kramer, gemeenschapsmanager Losser, verwelkomde de aanwezigen en zette uiteen wat de plannen waren. Hij werd hierin bijgestaan door Frank Glaubitz, hoofduitvoerder infra bij Dura Vermeer.

Opslag schone materialen

Het terrein zal uitsluitend gebruikt worden voor de opslag van nieuwe en schone materialen. De opslag voor andere materialen zoals gebruikte klinkers en zand vindt plaats op een terrein bij de Steenfabriek. Voor het terrein aan de Lutterstraat is gekozen omdat het relatief dicht in de buurt ligt van het centrum van Losser. Door om de opgeslagen materialen hekken te plaatsen die, in overleg met de bewoners, voorzien worden van fraaie afbeeldingen, worden deze aan het oog onttrokken. Aan de zijde van de Lutterstraat is de bosschage zo hoog dat men vanaf die kant niet kan zien wat zich op het terrein bevindt.

Wat is de wederdienst

Dit is vooralsnog niet bekend. Hierover werden wel ideeën aangedragen. Wie hier ook ideeën over heeft mag deze aandragen en doorgeven aan Erik Kramer. Alle aanwezigen waren het er over eens om deze bruikleen gestalte te geven. Zo kan een leefgemeenschap een nuttige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het mooie dorp Losser.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.