Nieuws & Agenda

Ach de gemeente wat doen ze nou

Op een van de bijeenkomsten in het teken van het 100 jaar vrouwenkiesrecht kwam Hallo Losser in contact met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De organisator van de leuke en informatieve bijeenkomsten.

Vergaderstructuur 

Wat doet de werkgroep bestuurlijke vernieuwing? Dat werd uitgelegd door drie commissieleden Jimme Nordkamp, Sandra Tiethoff en Lies ter Haar. Alle drie met een verschillende politieke achtergrond. Samen met 5 andere leden staan ze voor de taak om de vergaderstructuur van de gemeenteraad op te poetsen. Ze staan ook voor de uitdaging om als gemeentebestuur in contact te blijven en komen met de inwoners van de gemeente Losser.

Het is de gemeenteraad die gekozen is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn de stem van de inwoners van de gemeente Losser. Ook controleren ze de voorstellen, en het werk van het college van burgemeester en wethouders. Ze stellen vragen waarom en hoe het college tot een bepaald besluit komt. En ze controleren of het besluit over bijvoorbeeld bouwplannen goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad wil graag horen wat er in de gemeente Losser speelt. Wat zijn er voor zorgen. Wat kan er beter. Wat kan er veranderen bijvoorbeeld in een wijk. Waar heb je last van? Bedenk het maar. 

In het jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn er tot nu toe drie bijeenkomsten door de werrkgroep bestuurlijke vernieuwing georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten werd er gespeeddate. Verschillende raadsleden zaten aan tafel met de vrouwen. Steeds werden er verschillende thema’s besproken. Zo komt de gemeenteraad dus naar je toe. Het was voor de raadsleden een fijne manier om te horen wat er zo speelt. Hoe pakt het scheiden van afval bijvoorbeeld uit? Wat zou de gemeente kunnen doen om de eenzaamheid bij vooral ouderen minder te laten worden? Vaak kwamen er goede voorstellen op tafel. Deze kunnen dan meegenomen worden in de raad.

De burger horen

Een van de punten die steeds te horen was “ach de gemeente wat doen ze nou” en daar wil deze werkgroep verandering in brengen. Door zich vaker te laten zien en activiteiten te ontwikkelen waardoor de toegang tot de raad makkelijker wordt. Deze werkgroep wil graag dat de burgers weten waar ze te vinden zijn. Ze vinden het fijn als je hen aanspreekt. Vaak is er een drempel om dit te doen zegt Sandra Tiethoff. Maar we willen graag een luisterend oor zijn voor de inwoners. De politiek is niet een ver van mijn bed show. Het is onze gemeente met de verschillende kerkdorpen wat de gemeente Losser maakt. Het ene dorp heeft andere behoeften dan het andere die worden nu vaak door de verschillende dorpsraden bekend gemaakt bij de gemeenteraadsleden. verteld Sandra.

Spreek met de raadsleden

Lies ter Haar verteld “ als ik in het dorp Losser boodschappen doe en mensen spreken mij aan over het een of ander,  vindt ik fijn om te horen wat er onder de inwoners leeft. Dit kan ik dan weer meenemen in de raad door vragen te stellen of een voorstel te doen. 

Jimme Nordkamp vult daarop aan dat het eigenlijke werk toch in de raadzaal plaatsvindt, het zou ook mooi zijn als de inwoners eens komen kijken hoe een raadsvergadering verloopt. Dan krijg je soms een hele andere kijk op hoe de besluiten worden genomen. Politiek is dus niet ver weg. Het zijn wij, de inwoners van de gemeente Losser die ideeën kunnen aandragen. Problemen aan de kaak kunnen stellen. Of eens bij een politieke partij  gaan kijken hoe we ons voor onze gemeente Losser kunnen inzetten. Samen kunnen we Losser nog mooier maken. 

Op een van de bijeenkomsten in het teken van het 100 jaar vrouwenkiesrecht kwam Hallo Losser in contact met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De organisator van de leuke en informatieve bijeenkomsten.

Vergaderstructuur 

Wat doet de werkgroep bestuurlijke vernieuwing? Dat werd uitgelegd door drie commissieleden Jimme Nordkamp, Sandra Tiethoff en Lies ter Haar. Alle drie met een verschillende politieke achtergrond. Samen met 5 andere leden staan ze voor de taak om de vergaderstructuur van de gemeenteraad op te poetsen. Ze staan ook voor de uitdaging om als gemeentebestuur in contact te blijven en komen met de inwoners van de gemeente Losser.

Het is de gemeenteraad die gekozen is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zijn de stem van de inwoners van de gemeente Losser. Ook controleren ze de voorstellen, en het werk van het college van burgemeester en wethouders. Ze stellen vragen waarom en hoe het college tot een bepaald besluit komt. En ze controleren of het besluit over bijvoorbeeld bouwplannen goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad wil graag horen wat er in de gemeente Losser speelt. Wat zijn er voor zorgen. Wat kan er beter. Wat kan er veranderen bijvoorbeeld in een wijk. Waar heb je last van? Bedenk het maar. 

In het jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn er tot nu toe drie bijeenkomsten door de werrkgroep bestuurlijke vernieuwing georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten werd er gespeeddate. Verschillende raadsleden zaten aan tafel met de vrouwen. Steeds werden er verschillende thema’s besproken. Zo komt de gemeenteraad dus naar je toe. Het was voor de raadsleden een fijne manier om te horen wat er zo speelt. Hoe pakt het scheiden van afval bijvoorbeeld uit? Wat zou de gemeente kunnen doen om de eenzaamheid bij vooral ouderen minder te laten worden? Vaak kwamen er goede voorstellen op tafel. Deze kunnen dan meegenomen worden in de raad.

De burger horen

Een van de punten die steeds te horen was “ach de gemeente wat doen ze nou” en daar wil deze werkgroep verandering in brengen. Door zich vaker te laten zien en activiteiten te ontwikkelen waardoor de toegang tot de raad makkelijker wordt. Deze werkgroep wil graag dat de burgers weten waar ze te vinden zijn. Ze vinden het fijn als je hen aanspreekt. Vaak is er een drempel om dit te doen zegt Sandra Tiethoff. Maar we willen graag een luisterend oor zijn voor de inwoners. De politiek is niet een ver van mijn bed show. Het is onze gemeente met de verschillende kerkdorpen wat de gemeente Losser maakt. Het ene dorp heeft andere behoeften dan het andere die worden nu vaak door de verschillende dorpsraden bekend gemaakt bij de gemeenteraadsleden. verteld Sandra.

Spreek met de raadsleden

Lies ter Haar verteld “ als ik in het dorp Losser boodschappen doe en mensen spreken mij aan over het een of ander,  vindt ik fijn om te horen wat er onder de inwoners leeft. Dit kan ik dan weer meenemen in de raad door vragen te stellen of een voorstel te doen. 

Jimme Nordkamp vult daarop aan dat het eigenlijke werk toch in de raadzaal plaatsvindt, het zou ook mooi zijn als de inwoners eens komen kijken hoe een raadsvergadering verloopt. Dan krijg je soms een hele andere kijk op hoe de besluiten worden genomen. Politiek is dus niet ver weg. Het zijn wij, de inwoners van de gemeente Losser die ideeën kunnen aandragen. Problemen aan de kaak kunnen stellen. Of eens bij een politieke partij  gaan kijken hoe we ons voor onze gemeente Losser kunnen inzetten. Samen kunnen we Losser nog mooier maken. 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid