Nieuws & Agenda

Aanwonenden niet enthousiast over plan "Herinrichting Hogeboekelweg"

Op woensdag 27 november vond er een inloop / informatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van de Hogeboekelweg in ’t Lossers hoes. Hiervoor waren de aanwonenden uitgenodigd.

Het wegdek van de Hogeboekelweg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 13 november 2018 een motie aangenomen met de volgende conclusies:

 • Veel fietsers gebruiken de Hogeboekelweg onder meer als verbindingsweg tussen Enschede en Losser
 •  De weg heeft een hoge toeristische waarde
 •  Fietsers ervaren de Hogeboekelweg als niet veilig.

De raad heeft het college daarom opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het fietsverkeer van en naar Enschede veiliger te laten verlopen. 

Doel van het plan

 • Creëren van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Losser en Enschede.
 • Verbeteren verkeersveiligheid / fietsveiligheid
 • Stimuleren gebruik te maken van deze route
 • Verbinding met de F35 vanuit Losser (F35 is de fietsverbinding tussen Enschede en Almelo). 

Voorgestelde maatregelen

 • Inrichting Hogeboekelerweg als fietsstraat waar de auto's te gast zijn. Weg wordt 3,5 meter breed, met in het midden een rood wegdek van 2,5 meter en aan de zijkant een strook van 0,5 meter met zwart wegdek.
 • Tussen de Bredelweg en Zoekerweg een landbouwsluis aanleggen, waar het landbouwverkeer overheen kan maar geen auto's.
 • Maximum snelheid terugbrengen van 60 naar 30 km.
 • Bermen verbreden en sloten minder diep maken of dempen.

Reacties aanwonenden

De aanwonenden waren niet te sprekn over de landbouwsluis. Een aanwonende van de Strokappenweg moet dan via de Lonneker Markeweg en Enschedesestraat naar Losser. Ook is een de landbouwsluis een onneembare hindernis voor hulpdiensten zoals politie en ambulances. Als je al een hindernis wilt aanbrengen zou een slagboom of paal in het wegdek kan zakken met pasjes of kentekenherkenning een betere oplossing zijn.

Verder werd opgemerkt dat het begin van de Hogeboekelerweg niet wijzigt, terwijl dit een gevaarlijk punt is. Voorgesteld werd om de Hoegboekelerweg direct bij de bocht uit te laten komen op de Broekhoekweg.

Er is tot heden nog geen overleg geweest met Enschede over de inrichting van de Hoge Boekelerweg op het grondgebied van Enschede. Wethouder Anja Prins (aanwezig samen met Jaimi van Essen) gaf aan dit overleg binnenkort op te pakken.

De aanwezige ambtenaren gingen er vanuit dat een veiligere Hogeboekelweg automatisch meer fietsers aantrekt.

Aanwonenden konden op- en aanmerkingen indienen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Met deze suggesties kan de gemeente Losser aan de slag.

Op woensdag 27 november vond er een inloop / informatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van de Hogeboekelweg in ’t Lossers hoes. Hiervoor waren de aanwonenden uitgenodigd.

Het wegdek van de Hogeboekelweg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 13 november 2018 een motie aangenomen met de volgende conclusies:

 • Veel fietsers gebruiken de Hogeboekelweg onder meer als verbindingsweg tussen Enschede en Losser
 •  De weg heeft een hoge toeristische waarde
 •  Fietsers ervaren de Hogeboekelweg als niet veilig.

De raad heeft het college daarom opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het fietsverkeer van en naar Enschede veiliger te laten verlopen. 

Doel van het plan

 • Creëren van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Losser en Enschede.
 • Verbeteren verkeersveiligheid / fietsveiligheid
 • Stimuleren gebruik te maken van deze route
 • Verbinding met de F35 vanuit Losser (F35 is de fietsverbinding tussen Enschede en Almelo). 

Voorgestelde maatregelen

 • Inrichting Hogeboekelerweg als fietsstraat waar de auto's te gast zijn. Weg wordt 3,5 meter breed, met in het midden een rood wegdek van 2,5 meter en aan de zijkant een strook van 0,5 meter met zwart wegdek.
 • Tussen de Bredelweg en Zoekerweg een landbouwsluis aanleggen, waar het landbouwverkeer overheen kan maar geen auto's.
 • Maximum snelheid terugbrengen van 60 naar 30 km.
 • Bermen verbreden en sloten minder diep maken of dempen.

Reacties aanwonenden

De aanwonenden waren niet te sprekn over de landbouwsluis. Een aanwonende van de Strokappenweg moet dan via de Lonneker Markeweg en Enschedesestraat naar Losser. Ook is een de landbouwsluis een onneembare hindernis voor hulpdiensten zoals politie en ambulances. Als je al een hindernis wilt aanbrengen zou een slagboom of paal in het wegdek kan zakken met pasjes of kentekenherkenning een betere oplossing zijn.

Verder werd opgemerkt dat het begin van de Hogeboekelerweg niet wijzigt, terwijl dit een gevaarlijk punt is. Voorgesteld werd om de Hoegboekelerweg direct bij de bocht uit te laten komen op de Broekhoekweg.

Er is tot heden nog geen overleg geweest met Enschede over de inrichting van de Hoge Boekelerweg op het grondgebied van Enschede. Wethouder Anja Prins (aanwezig samen met Jaimi van Essen) gaf aan dit overleg binnenkort op te pakken.

De aanwezige ambtenaren gingen er vanuit dat een veiligere Hogeboekelweg automatisch meer fietsers aantrekt.

Aanwonenden konden op- en aanmerkingen indienen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Met deze suggesties kan de gemeente Losser aan de slag.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.