Nieuws & Agenda

107e Heilige Gerardus Processie in Overdinkel

Processie in Overdinkel, met als thema: Je bent niet alleen.

Gerardus Processie Overdinkel

Zondag 20 oktober vond de 107e Heilige Gerardus Processie in Overdinkel plaats, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking werd verleend door de muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Om 10.30 uur vertrok de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur was de Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant was, waarna de processie volgde.

Traditie

Waar men in vroeger jaren op duizenden bezoekers kon rekenen is dit aantal sterk teruggelopen. De schattingen lopen nu uiteen van 300 tot 500. Mia de Vries die nauw aan de kerk is verbonden zegt hierover het volgende: “Uiteraard ondervinden wij in Overdinkel met de processie ook dat de belangstelling voor het geloof afneemt. Er komen voornamelijk oudere mensen. Bovendien speelt het weer ons parten. Het regent. Mensen kijken ’s morgens eerst op het weerbericht alvorens ze naar Overdinkel vertrekken. En als er dan slecht weer voorspeld wordt, scheelt dat enorm in het aantal bezoekers. Dat is jammer van zo’n prachtige traditie.”

Oorkonde

Hennie Poorthuis liep de processie 84 keer. Hij liep de processie 75 keer als pelgrim en ontving hiervoor een oorkonde. De negen keren dat hij de processie bezocht met zijn vader tellen voor de oorkonde niet mee. Hij was toen namelijk geen pelgrim want hij woonde nog in Overdinkel.

Boterkoek

Voor de traditionele boterkoek was veel belangstelling.

Processie in Overdinkel, met als thema: Je bent niet alleen.

Gerardus Processie Overdinkel

Zondag 20 oktober vond de 107e Heilige Gerardus Processie in Overdinkel plaats, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking werd verleend door de muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Om 10.30 uur vertrok de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur was de Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant was, waarna de processie volgde.

Traditie

Waar men in vroeger jaren op duizenden bezoekers kon rekenen is dit aantal sterk teruggelopen. De schattingen lopen nu uiteen van 300 tot 500. Mia de Vries die nauw aan de kerk is verbonden zegt hierover het volgende: “Uiteraard ondervinden wij in Overdinkel met de processie ook dat de belangstelling voor het geloof afneemt. Er komen voornamelijk oudere mensen. Bovendien speelt het weer ons parten. Het regent. Mensen kijken ’s morgens eerst op het weerbericht alvorens ze naar Overdinkel vertrekken. En als er dan slecht weer voorspeld wordt, scheelt dat enorm in het aantal bezoekers. Dat is jammer van zo’n prachtige traditie.”

Oorkonde

Hennie Poorthuis liep de processie 84 keer. Hij liep de processie 75 keer als pelgrim en ontving hiervoor een oorkonde. De negen keren dat hij de processie bezocht met zijn vader tellen voor de oorkonde niet mee. Hij was toen namelijk geen pelgrim want hij woonde nog in Overdinkel.

Boterkoek

Voor de traditionele boterkoek was veel belangstelling.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.