Nieuws & Agenda

Inhaalslag op het gebied van breedband in buitengebied

Bewoners werken samen voor aanleg glasvezel

Bewoners in de buitengebieden van Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Losser willen graag dat eind 2015 gestart wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij hebben samen met gemeenten de handen ineen geslagen omdat breedband in het buitengebied nodig is om wonen en werken aantrekkelijk te houden. Bewonerswerkgroepen uit deze vier gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze stichting informeert bewoners en bedrijven in het buitengebied over de mogelijkheden en inventariseert de vraag naar een glasvezelaansluiting.

Eind 2013 zijn de gemeenten gestart met de voorbereidingen. In de tussentijd is er veel gebeurd, zoals het in kaart brengen van de aan te sluiten adressen en de oprichting van de werkgroepen en de stichting TwenteGlas. De provincie Overijssel ziet ook het belang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en ondersteunt met kennis en een financiële bijdrage. De vier gemeenten ondersteunen de bewoners bij de voorbereiding en uitvoering.

Minimaal 60% moet meedoen
Voor een financieel haalbare aanleg van glasvezel in het buitengebied moet het grootste deel van de bewoners en bedrijven (tenminste 60%) meedoen. De bewonerswerkgroepen die samen optrekken in de stichting TwenteGlas, organiseren daarom na de bouwvakantie informatiebijeenkomsten.

Werkgroep
Per gemeente is een bewonerswerkgroep actief. Hierin zijn de lokale belangen in het buitengebied vertegenwoordigd. De werkgroep van de gemeente Losser bestaat uit volgende leden: vlnr. Maik Koopman (Dorpsraad Beuningen), Martin Oldenhof (LTO), Boudewijn van Vilsteren (De Wilmersberg), Herman Nagel(Dorpsraad Glane), Theo Geerlings(Dorpsraad Overdinkel), John Meijerink (Paviljoen Lutterzand), Con de Man (Dorpsraad De Lutte), Frans Bosch(De Lutte), Frank Beernink (Platform Losser).

Bewoners werken samen voor aanleg glasvezel

Bewoners in de buitengebieden van Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Losser willen graag dat eind 2015 gestart wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zij hebben samen met gemeenten de handen ineen geslagen omdat breedband in het buitengebied nodig is om wonen en werken aantrekkelijk te houden. Bewonerswerkgroepen uit deze vier gemeenten hebben zich verenigd in de Stichting TwenteGlas. Deze stichting informeert bewoners en bedrijven in het buitengebied over de mogelijkheden en inventariseert de vraag naar een glasvezelaansluiting.

Eind 2013 zijn de gemeenten gestart met de voorbereidingen. In de tussentijd is er veel gebeurd, zoals het in kaart brengen van de aan te sluiten adressen en de oprichting van de werkgroepen en de stichting TwenteGlas. De provincie Overijssel ziet ook het belang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en ondersteunt met kennis en een financiële bijdrage. De vier gemeenten ondersteunen de bewoners bij de voorbereiding en uitvoering.

Minimaal 60% moet meedoen
Voor een financieel haalbare aanleg van glasvezel in het buitengebied moet het grootste deel van de bewoners en bedrijven (tenminste 60%) meedoen. De bewonerswerkgroepen die samen optrekken in de stichting TwenteGlas, organiseren daarom na de bouwvakantie informatiebijeenkomsten.

Werkgroep
Per gemeente is een bewonerswerkgroep actief. Hierin zijn de lokale belangen in het buitengebied vertegenwoordigd. De werkgroep van de gemeente Losser bestaat uit volgende leden: vlnr. Maik Koopman (Dorpsraad Beuningen), Martin Oldenhof (LTO), Boudewijn van Vilsteren (De Wilmersberg), Herman Nagel(Dorpsraad Glane), Theo Geerlings(Dorpsraad Overdinkel), John Meijerink (Paviljoen Lutterzand), Con de Man (Dorpsraad De Lutte), Frans Bosch(De Lutte), Frank Beernink (Platform Losser).

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.