Humor

De mooiste weg

Weeg'n in alle kleur'n en moat'n

Zandweeg'n en klinkerstroat'n

Is't 'n karrespoor of bituum'm woar ik veur

Goa'k linksof, rechtsof of rechtdeur

 

Mooie weeg'n recht en krom

Buut'n of bin'n de bebouwde kom

Weeg'n met stof en weeg'n met gruus

Mar de mooiste weg is de weg noar huus