Nieuws & Agenda

Huldiging en brede vernieuwingen bij Sempre Crescendo

Op donderdagavond 5 februari heeft concertvereniging Sempre Crescendo haar jaarvergadering gehouden op Erve Kraesgenberg in Losser. Tijdens deze jaarvergadering was er een heuglijk feit te vieren. Klaas Bosma werd gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van de vereniging.

Woordvoerder Peter Lassche spelde de jubilaris de versierselen op en vertelde in het kort wat Klaas allemaal voor de muziekvereniging heeft betekend in de afgelopen 60 jaar. Tevens werd aan de echtgenote een mooie bos bloemen overhandigd.

Na deze huldiging werd de vergadering vervolgd met de bestuursverkiezing. Drie bestuursleden, Peter Lassche, Peter Bosch en Sjardé Bolhaar traden af. Allen zijn bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Concertvereniging Sempre Crescendo heeft door deze bestuurswisseling ook weer een voorzitter en secretaris. Henk Filipsen is als voorzitter benoemd en Jannie Fraterman als secretaris en zal ondersteund worden door het derde toegetreden algemene bestuurslid Carolein Witzel. Daarmee is het bestuur weer compleet en klaar voor de toekomst.

Want toekomst heeft de club zeker. Sempre Crescendo is sinds een aantal jaren bezig met “Sempre 2.0”. Deze ingezette verandering zal de vereniging toekomstproof maken. Ook de veranderingen in de maatschappij zijn hierbij niet onderbelicht gebleven. We zullen dwarsverbanden aangaan die een maatschappelijk draagvlak hebben. Daarmee willen we uitstralen dat Sempre Crescendo geen vereniging is die alleen naar binnen gericht is, maar een vereniging die ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de optredens die ons JTL koor vorig jaar in Sint Maartenstede heeft verzorgd. Ook verleende deze groep medewerking aan de Sinterklaasintocht en organiseerde zij het jaarlijkse pepernotenconcert. Muziek is immers emotie en muziek kan mensen verbinden.

Is dan alles hosanna, nee helaas niet. We hebben besloten om het Halloween festijn dat we jaarlijks op Erve Kraesgenberg houden te laten eindigen. De reden is hiervoor is dat het beroep doen op vrijwilligers binnen onze vereniging ook onder druk staat. Andere verenigingen die dit als een kans zien kunnen contact met ons opnemen voorzitter@semprecrescendo.nl om te overleggen hoe we dit concept en aankleding kunnen overdragen.  Wel zijn er nieuwe ideeën en plannen in ontwikkeling waarover we in een later stadium meer info zullen geven. Tevens willen we graag een oproep doen dat we ruimte hebben binnen de klarinet- en trompet sectie. Wij nodigen u daarom van harte uit een keer onze repetitie te bezoeken op de donderdagavond op Erve Kraesgenberg om 19.45 uur.

Sempre Crescendo is een vereniging waar muziek maken en plezier hebben in harmonie samen gaan.

Op donderdagavond 5 februari heeft concertvereniging Sempre Crescendo haar jaarvergadering gehouden op Erve Kraesgenberg in Losser. Tijdens deze jaarvergadering was er een heuglijk feit te vieren. Klaas Bosma werd gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap van de vereniging.

Woordvoerder Peter Lassche spelde de jubilaris de versierselen op en vertelde in het kort wat Klaas allemaal voor de muziekvereniging heeft betekend in de afgelopen 60 jaar. Tevens werd aan de echtgenote een mooie bos bloemen overhandigd.

Na deze huldiging werd de vergadering vervolgd met de bestuursverkiezing. Drie bestuursleden, Peter Lassche, Peter Bosch en Sjardé Bolhaar traden af. Allen zijn bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Concertvereniging Sempre Crescendo heeft door deze bestuurswisseling ook weer een voorzitter en secretaris. Henk Filipsen is als voorzitter benoemd en Jannie Fraterman als secretaris en zal ondersteund worden door het derde toegetreden algemene bestuurslid Carolein Witzel. Daarmee is het bestuur weer compleet en klaar voor de toekomst.

Want toekomst heeft de club zeker. Sempre Crescendo is sinds een aantal jaren bezig met “Sempre 2.0”. Deze ingezette verandering zal de vereniging toekomstproof maken. Ook de veranderingen in de maatschappij zijn hierbij niet onderbelicht gebleven. We zullen dwarsverbanden aangaan die een maatschappelijk draagvlak hebben. Daarmee willen we uitstralen dat Sempre Crescendo geen vereniging is die alleen naar binnen gericht is, maar een vereniging die ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de optredens die ons JTL koor vorig jaar in Sint Maartenstede heeft verzorgd. Ook verleende deze groep medewerking aan de Sinterklaasintocht en organiseerde zij het jaarlijkse pepernotenconcert. Muziek is immers emotie en muziek kan mensen verbinden.

Is dan alles hosanna, nee helaas niet. We hebben besloten om het Halloween festijn dat we jaarlijks op Erve Kraesgenberg houden te laten eindigen. De reden is hiervoor is dat het beroep doen op vrijwilligers binnen onze vereniging ook onder druk staat. Andere verenigingen die dit als een kans zien kunnen contact met ons opnemen voorzitter@semprecrescendo.nl om te overleggen hoe we dit concept en aankleding kunnen overdragen.  Wel zijn er nieuwe ideeën en plannen in ontwikkeling waarover we in een later stadium meer info zullen geven. Tevens willen we graag een oproep doen dat we ruimte hebben binnen de klarinet- en trompet sectie. Wij nodigen u daarom van harte uit een keer onze repetitie te bezoeken op de donderdagavond op Erve Kraesgenberg om 19.45 uur.

Sempre Crescendo is een vereniging waar muziek maken en plezier hebben in harmonie samen gaan.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.