Gezondheidszorg

Logopedie Praktijk

Logopedie praktijk Losser

Op de website vindt u informatie over stoornissen en de manier waarop wij die als logopedist kunnen behandelen.

Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door de zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Wanneer logopedie De logopedist houdt zich bezig met communiceren.

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist doet onderzoek, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de omgeving van cliënten op het gebied van spraak, taal, stem, lees- en spellingsproblemen, stotteren, afwijkende mondgewoonten, voedingsproblemen en communicatie.

De logopedie kent vier behandelgebieden: spraak, taal, stem en gehoor.

Daarnaast behandelen logopedisten ook aanverwante stoornissen zoals bijvoorbeeld slikstoornissen en ademhalingsproblemen.

Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen.

De logopedist werkt nauw samen met de huisarts, tandarts, orthodontist, consultatiebureau arts, schoolarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of specialist.

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een aan autisme verwante stoornis de communicatie negatief beïnvloeden.. Ook hier kan de logopedist helpen bij de signalering en doorverwijzing.

Vensters: 

Contactgegevens

Contactpersoon

Jeannette Pastoor