Nieuws & Agenda

Gemeente Losser betaalt facturen gemiddeld 19 dagen na binnenkomst

Ruim binnen de wettelijke betalingsnorm

De gemeente Losser vindt het belangrijk dat facturen vlot worden betaald, zodat ondernemers en andere crediteuren tijdig over hun geld kunnen beschikken. De leveranciers hadden hun geld in 2014 gemiddeld 19 dagen na binnenkomst van de factuur op hun rekening staan. Deze betalingstermijn is berekend op basis van alle in 2014 betaalde facturen (4.481). Deze termijn is ruim binnen de wettelijke betalingsnorm van dertig dagen. De betalingstermijnen worden intern voortdurend gemonitord zodat de gemeente alert blijft op de snelheid van betalen. Het college van Losser herkent zich met deze cijfers niet in de resultaten van een onlangs, in opdracht van MKB Nederland, uitgevoerd onderzoek over het betalingsgedrag van gemeenten. Volgens dit onderzoek zou de gemeente Losser  een gemiddelde betalingstermijn van 49 dagen hebben.

Mogelijkheid voor het melden van klachten door ondernemers
Indien ondernemers alsnog vragen of klachten hebben over de betalingstermijnen van de gemeente Losser, dan kunnen ze contact opnemen met de accountmanager van de gemeente.
Accountmanager Bedrijven, Monique Hamers, is bereikbaar via e-mail: m.hamers@losser.nl. Haar directe telefoonnummer is: (053) 537 7481. Bij een melding wordt uitgezocht wat er aan de hand is en, waar nodig, actie ondernomen.

Ruim binnen de wettelijke betalingsnorm

De gemeente Losser vindt het belangrijk dat facturen vlot worden betaald, zodat ondernemers en andere crediteuren tijdig over hun geld kunnen beschikken. De leveranciers hadden hun geld in 2014 gemiddeld 19 dagen na binnenkomst van de factuur op hun rekening staan. Deze betalingstermijn is berekend op basis van alle in 2014 betaalde facturen (4.481). Deze termijn is ruim binnen de wettelijke betalingsnorm van dertig dagen. De betalingstermijnen worden intern voortdurend gemonitord zodat de gemeente alert blijft op de snelheid van betalen. Het college van Losser herkent zich met deze cijfers niet in de resultaten van een onlangs, in opdracht van MKB Nederland, uitgevoerd onderzoek over het betalingsgedrag van gemeenten. Volgens dit onderzoek zou de gemeente Losser  een gemiddelde betalingstermijn van 49 dagen hebben.

Mogelijkheid voor het melden van klachten door ondernemers
Indien ondernemers alsnog vragen of klachten hebben over de betalingstermijnen van de gemeente Losser, dan kunnen ze contact opnemen met de accountmanager van de gemeente.
Accountmanager Bedrijven, Monique Hamers, is bereikbaar via e-mail: m.hamers@losser.nl. Haar directe telefoonnummer is: (053) 537 7481. Bij een melding wordt uitgezocht wat er aan de hand is en, waar nodig, actie ondernomen.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.