Nieuws & Agenda

Commissie vergadering "vervolgproces Kulturhus Losser"

Het Kulturhus Losser wordt besproken in de commissie Bestuur en Samenleving.

Dit gebeurt In een extra vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving op vrijdag 10 juli 2015, aanvang 19.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en de voorzitter is de heer B. Haamberg.

De vergadering is openbaar en geïnteresseerden kunnen deze volgen vanaf de publieke zitplaatsen. Belanghebbenden kunnen voor de vergadering inspraak aanvragen en de onderliggende stukken via de raadsgriffier B.H. Pikula griffie@losser.nl

Het Kulturhus Losser wordt besproken in de commissie Bestuur en Samenleving.

Dit gebeurt In een extra vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving op vrijdag 10 juli 2015, aanvang 19.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en de voorzitter is de heer B. Haamberg.

De vergadering is openbaar en geïnteresseerden kunnen deze volgen vanaf de publieke zitplaatsen. Belanghebbenden kunnen voor de vergadering inspraak aanvragen en de onderliggende stukken via de raadsgriffier B.H. Pikula griffie@losser.nl

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.