Welzijn

Veiligheid

De kijk van Frank - verkeerservaring is een valkuil!

Rij-instructeur en verkeersdeskundige Frank Beernink loopt tijdens zijn rijlessen dagelijks tegen onhandige en zelfs gevaarlijke verkeerssituaties aan. Maar hij komt ook mooie en intelligente oplossingen tegen. In zijn verkeersblogs deelt hij zijn kijk op Losserse verkeerssituaties met de lezers van Hallo Losser. Reacties zijn altijd welkom! De column van deze week: verkeerservaring is een valkuil!

“ Als ik de verkeerstheorie opnieuw moet doen, dan zak ik als een baksteen”.
Voor velen een bekende uitspraak.
Het eerste wat ik dan denk is, “waarom rijd je dan nog op de openbare weg?”

De meeste mensen redden zich echter prima in het verkeer. Dat er in het theorie-examen vragen voorkomen die voor ervaren bestuurders als hocuspocus overkomen is niet vreemd.

Voor beginnende bestuurders is het van belang dat je met een brede kennis de weg opgaat.
De ervaring komt met de jaren!

Deze ervaring is echter ook een valkuil.

Meestal rijd je via vertrouwde wegen naar bekende adressen. Hierdoor raak je gewent aan de kruispunten, obstakels, verkeersborden etcetera.

In de loop der jaren hebben er echter veel veranderingen plaats gevonden om de enorme toename van het verkeer, zowel figuurlijk als letterlijk in goede banen te leiden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdubbeling van rijstroken bij het afslaan, “intelligente verkeerlichtinstallaties”, 30- en 60 kilometerzones.

Al deze veranderingen vloeien voort uit het feit dat er steeds meer verkeersdeelnemers bijkomen, maar ook meer veiligheid moet bevorderen.

“ Doordat er steeds meer borden bijkomen zie je door de bomen het bos niet meer!”
Dit is ook een vaak gehoord argument wat soms wel een excuus lijkt.

Maar wie goed oplet merkt dat het aantal borden drastisch is verminderd!
Bij verblijfsgebieden zoals 30 kilometerzones staat er alleen bij het inrijden en het uitrijden hiervan een bord. Dus niet bij elke zijstraat/kruispunt.
Ook de voorrangsweg is binnen de bebouwde kom bijna helemaal verdwenen.

Doordat er vanuit de zijstraten op de hoofdrijbaan bijna altijd een uitritconstructie wordt gerealiseerd, zijn de borden B1 t/m B7 (voorrang),voorrangsdriehoeken op het wegdek (“haaientanden”) en stopstrepen overbodig.
Dit geeft een rustig en overzichtelijker straatbeeld.
 

Weet wel dat als je uit een uitrit komt je alle verkeer, dus ook voetgangers voor moet laten.
Soms zijn er haaientanden geschilderd op uitritconstructies. Dit suggereert dat je voorrang moet verlenen aan alleen kruisende bestuurders. Maar voetgangers gaan ook voor.
Foutje van de wegbeheerder.

Uiteindelijk is eenieder verantwoordelijk voor het allerbelangrijkste aspect in het verkeer en dat is gedrag.
Zorg dat je kennis op peil is en beschouw je medeweggebruikers niet als vijand als er fouten worden gemaakt.
Liever een sorry-zwaai of een bedankt-vingertje dan die andere vinger…

 

 

Blijf mij volgen voor meer actualiteiten met tips/oplossingen.
Voor suggesties/tips etc. mail je naar frankbeernink@hallolosser.nl

 

afbeelding van Frank Beernink

Door: Frank Beernink

Hallo, mijn naam is Frank Beernink. Ik ben getrouwd met Aline en samen hebben we twee kinderen, Maxl en Fleur. Ik ben werkzaam als opleider/eigenaar bij rijschool Frank in Losser. Een van mijn hobbys is architectuur /planontwikkelingen. Mede hierdoor zit ik met plezier in het bestuur van Hallo Losser om als Lossernaar mee