Nieuws

Welzijn

Gemeente

Verkiezingen - schiet mij maar lek!

Stempotlood in Losser: meer dan alleen rood

Komende woensdag, 15 Maart, gaat een klein aantal van ons stemmen voor de samenstelling van de Tweede Kamer. Onze democratie staat op een keerpunt. Wij brengen een stem uit op partijen zonder dat we ons verdiepen in hun visie. Vervolgens voelen we ons niet vertegenwoordigd, wie er ook regeert.

Discussie Dialoog

Ik zie het zo: als je vóór het verlagen van belasting bent, moet je ook mee willen denken over de achterkant. In Losser: hoe houden we onze héle gemeente het beste draaiend? Je kunt het alleen met elkaar eens worden als grote groepen Lossernaren zich verdiepen in de vraagstukken en in de consequenties van verschillende oplossingen. Geen debat, geen discussie maar dialoog. Samen onderzoeken in plaats van gemakkelijke kritiek.

Athene deed het ook

Kan dat dan? Met grotere groepen een effectief gesprek voeren over hoe we Losser willen runnen? De geschiedenis laat zien dat het kan. Wij zijn in Losser met zo’n 23.000 mensen. In Athene, 500 voor Christus, namen 30.000 mensen in een direct gesprek met elkaar de besluiten. Het was voor Athene een welvarende periode.

Niet terug maar vooruit

Natuurlijk is de samenleving erg veranderd ten opzichte van die periode. Maar ook onze hulpmiddelen om te communiceren zijn veranderd. We moeten niet terug naar Athene, maar we moeten wél vooruit durven. Ik vind dat we ons niet vast moeten klampen aan de manier waarop we in de afgelopen jaren onze democratie hebben ingericht. De vorm is niet waar het om gaat. Het principe dat we ons land met z’n allen willen runnen, dat is waar het om gaat. Als een groot deel van de mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelt in dit systeem is het tijd voor échte veranderingen.

Willekeurige Lossernaren

Waarom selecteren we niet willekeurig een grote groep Lossernaren die met elkaar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ons parkeerprobleem op te lossen? Of die de frictie rond de sluitingstijden van de horeca bekijken, en er een goed onderbouwde en gedragen oplossing voor ontwikkelen? Dan spreken we met elkaar af dat de Gemeenteraad op voorhand akkoord gaat met deze oplossing – mits de hele groep deze oplossing draagt en er een goede redenering onder ligt. Eentje die alle aspecten weegt.

De BV Losser

Op deze manier kan iedereen van tijd tot tijd direct meepraten over oplossingen. Wie wil heeft échte invloed. Maar het brengt ook ook de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan het directe eigenbelang. We worden daarmee weer een stukje meer eigenaar van de BV Losser.

Twee uitdagingen

We hebben daarbij eigenlijk maar twee uitdagingen.

Eén: de huidige Losserse politiek meekrijgen. Dat gaat vást lukken. Sterker nog: College én Gemeenteraad zijn zelf al actief op zoek. Chapeau daarvoor.

Twéé:  u en ik zullen als kiezers bereid moeten zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor besluiten die we zelf, samen, genomen hebben. Die ligt lastiger, vermoed ik. Want het is soms véél lekkerder om onder het genot van een potje bier het besluit van iemand anders lek te schieten.

Experimenteren met democratie in Losser, wie is aan boord? Schiet mij maar lek!

afbeelding van Wibo Haverkate

Door: Wibo Haverkate

Wibo Haverkate (1972) draagt zorg voor de organisatie van Hallo Losser, is ambassadeur van het venster Welzijn en is bestuurslid. Hij is daarnaast deskundige op het vlak van Organiseren zonder Hiërarchie en eigenaar van een organisatieadviesbureau.