Nieuws

Gemeente

Wonen

Openbrief Burgerforum: "Zelf aan het stuur bij het de huurtoewijzing"

Openbrief Burgerforum:  "Zelf aan het stuur bij het de huurtoewijzing"

Met de nieuwe huisvestingswet, waarin gemeenten meer de regie krijgen over het huisvestingsbeleid, is er naast de huisvestingsafspraken ook de mogelijkheid een huisvestingsverordening op te stellen. 

Voorrang geven aan (groepen) eigen inwoners

Het voordeel hiervan is dat je direct kunt sturen op het huurtoewijzingssysteem en voorrang kunt geven aan (groepen) eigen inwoners. Daarnaast dat er ook in opgenomen wordt wanneer er sprake is van urgentie. Bijvoorbeeld om medische redenen, als je mantelzorger bent en dicht bij de ouders wilt wonen, als je huis gesloopt wordt of is afgebrand en dat soort zaken.

Jongeren hier houden

Nu de gemeenten minder mogen bouwen van de provincie, op basis van onderzoeks cijfers waar je overigens grote vraagtekens bij kunt zetten, wordt het nog belangrijker om er in ieder geval voor te zorgen dat de eigen inwoners in onze gemeente een huurwoning kunnen krijgen. We willen jongeren hier houden en gebleken is dat er ook voor senioren veel te weinig woningen zijn.

De wachtlijst voor 75+ is maar liefst 10 jaar! We kunnen de zogenoemde prestatieafspraken met Domijn maken, maar daar kan lang niet alles geregeld worden en loop je constant achter de feiten aan. Laten we zelf de regie nemen, de huisvestingsverordening is hét instrument daarvoor. Wij hebben dit de vorige keer in de raad ingebracht, maar de stemmen met 8 om 8. Burgerforum, VVD, SDGL/PvdA vóór en CDA en D66 tégen. De volgende keer moet er opnieuw over gestemd worden. Eén stem kan dan net het verschil maken. Wij hopen uit de grond van ons hart dat die huisvestingsverordening er komt, in het belang van onze inwoners.

 

Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum

 

afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.