Nieuws

Gemeente

Wonen

Brief Burgerforum aan Domijn over Julianastraat Overdinkel

Brief Burgerforum aan Domijn over Julianastraat Overdinkel

Burgerforum heeft n.a.v. de geluiden uit de Julianastraat contact gehad en inmiddels een brief naar Domijn gestuurd. In dit blog de tekst.

Wij wenden ons tot u met volgende:

September vorig jaar werden 14 sociale huurwoningen in Overdinkel opgeleverd. Prachtige woningen, waar de nieuwe bewoners dan ook erg blij mee waren.

Sinds vorige week is er echter onrust ontstaan over de nieuwe huurprijzen en de gevolgen die dit voor met name een aantal bewoners heeft. Zij vallen door de inkomensafhankelijke huurverhoging met peildatum 2014 boven de sociale huurgrens of dreigen daar volgende keer boven te komen. Daarmee vervalt voor hen het recht op huurtoeslag, maar ook komen de woningen (3 zeker en 3 naar verwachting volgend jaar, dus 6 van de 14 woningen) in de vrije sector.

Naast het persoonlijk drama dat zich hier dreigt te gaan ontwikkelen (de mensen wonen er immers pas en hebben er veel geld in gestoken om huis en tuin naar hun zin in te richten en dan weer moeten verhuizen is voor hen onvoorstelbaar), is het gevolg ook dat er weer minder woningen in de sociale sector beschikbaar zullen zijn.

Dit systeem, ingesteld om scheef wonen te voorkomen, pakt in de praktijk wel heel ongunstig en onrechtvaardig uit. In de eerste plaats omdat als peildatum 2014 wordt genomen en het inkomen daarna fors kan zijn afgenomen door bijvoorbeeld werkloosheid, maar ook sterk kan wisselen, bijvoorbeeld bij zelfstandigen/ZZP-ers.

In het eerste geval zou als de peildatum 2015 zijn, geen sprake zijn geweest van een dergelijke forse huurverhoging en wel de huurtoeslag nog gelden en in het tweede geval zou het ene jaar wel en het andere jaar geen extra huurverhoging aan de orde zijn. Dus om het jaar verhuizen? In de praktijk onuitvoerbaar dus, omdat de woning dan inmiddels ook in de vrije sector is beland.

Julianastraat Overdinkel

Vooral als de huurprijs voor sociale huurwoningen, zoals hier het geval is, net aan de grens van de sociale huurgrens zit en al snel bij een komende huurverhoging overgaat in vrije sector zonder huurtoeslag.

Ook als de betreffende personen zouden gaan verhuizen, blijven de huurprijzen op dat niveau gehandhaafd, zodat ze verloren blijven als sociale huurwoning. Ook dat vinden wij een ongewenste ontwikkeling.

Wij gaan er van uit, dat dit ook niet uw bedoeling zal zijn en vragen u om te kijken hoe hier een oplossing voor gevonden kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Lies ter Haar,
Burgerforum, fractievoorzitter.

afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.