Natuur Recreatie

Zeldzame Roodkeelduiker op de Oelemars in Losser

Nieuws van Vogelwerkgroep Losser

De ontdekking

Het is 10 januari 2019. De tellers van telpost Oelemars ontdekken tussen de futen op het water van de Oelemars een fuutachtige die wat groter is dan normaal. De telescoop wordt er op gericht en tot hun grote verbazing zien ze, dat een zeldzame roodkeelduiker al duikend naar vis langzaam rondzwemt.

Kenmerken

Roodkeelduikers worden maar heel zelden in het binnenland van Nederland gezien, want in de wintermaanden wordt deze vogel in Nederland normaal alleen op de Noordzee  of langs de kust gezien. Hun broedgebieden liggen in kleine meertjes in de toendra’s en in beboste moerasgebieden van Scandinavië en Noord-Rusland. Deze duiker is vrij groot met een lengte van rond de 60 cm en een vleugelspanwijdte van ongeveer een meter.

Hoewel de naam roodkeelduiker doet vermoeden dat deze vogel een rode keel heeft, is dit maar gedeeltelijk waar. Alleen in broedkleed hebben ze inderdaad een rode keel, maar in winterkleed is de vogel op de rug, achter op de nek en op de kruin grijs en zijn keel, borst en buik wit. Roodkeelduikers worden nogal eens verward met parelduikers, die in winterkleed precies lijken op een roodkeelduiker. Maar de roodkeelduiker heeft o.a. een kenmerkende opgerichte snavel die bij de parelduiker juist recht naar voren wijst. De parelduiker is trouwens nog zeldzamer dan de roodkeelduiker.

De Oelemars

Momenteel op het moment van schrijven van dit verhaal is deze roodkeelduiker nog steeds aanwezig op de Oelemars. Het verblijf duurt nu al 12 dagen en dat is opmerkelijk lang, want meestal is de verblijfsduur maar een dag. Kennelijk heeft deze duiker het naar zijn zin in Losser, want er is vis in overvloed en het water is nog steeds open ondanks de vorst.

Het is nu de zevende keer sinds het bestaan van zandafgraving Oelemars (1983) dat er roodkeelduikers zijn waargenomen. De eerste werd gezien in 1986 en de volgende pas in 2001. In 2001 heeft vogelwerkgroep Losser zijn telpost op de Oelemars opgericht en vanaf toen is er vaker naar vogels gekeken. Daarna zijn er in 2010, 2012, 2015 en 2016 ook roodkeelduikers gezien. Heel opmerkelijk was ook het lange verblijf van een roodkeelduiker van 23 februari t/m 22 maart  2016 en zelfs een paartje van 13 t/m 24 mei 2015.

Hopelijk blijft de duiker die nu aanwezig is ook langere tijd hier. De vogel is lastig te vinden, maar vanuit de observatiehut aan de Grensweg of vanaf de vlonder bij de Ravenhorsterweg is met een verrekijker de vogel ,die normaal midden op het water zwemt, af en toe te zien.

Registratie

Vogelwerkgroep Losser houdt op de Oelemars via Telpost Oelemars dagelijks bij welke bijzondere vogels er aanwezig zijn. Er wordt geteld vanaf de telpost en vanuit de observatiehut. De gegevens worden op www.waarneming.nl en op www.trektellen.nl gepubliceerd. Inmiddels zijn er op de Oelemars al 252 vogelsoorten waargenomen en is dit gebied een van de beste plekken voor vogelobservaties in Twente.

De foto’s van de roodkeelduiker zijn gemaakt door Johan Verloop.

Meer weten over Vogelwerkgroep en hun activiteiten? Kijk op www.vwglosser.nl

 

Vensters: 
afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.