Natuur Recreatie

Het herkennen van vogels en hun zang 9

DOOR:
 Ben Olde Riekerink natuurliefhebber, zijn roots liggen in de Lutte, woont in Glane en is opgegroeid in Losser. Vandaag de spreeuw
Achter elke vogel staat een verwijzing naar een link waar men de vogelkan zien en horen.

Spreeuw (Sturnus Vulgaris) www.vogelgeluid.nl/spreeuw/

De volgende vogel die ik ga behandelen, zal bij de meesten van u vast wel bekend zijn. Het is de Spreeuw, Sturnus Vulgaris. Spreeuwen zijn standvogels en behoren tot de orde der zangvogels.

Verschillen tussen merel en spreeuw

De spreeuw wordt nogal eens verwisseld met de merel, maar dat is niet nodig, want er zijn genoeg verschillen aan te wijzen tussen deze twee vogels. Ik zal eerst hun overeenkomsten noemen. Het zijn beide standvogels en ze behoren tot de orde der zangvogels. Als je echter hun verschillen bekijkt, dan zijn die er veel meer. Zo is de merel gitzwart, terwijl de spreeuw wel een donker verenpak heeft, maar dat is helemaal besprenkeld met lichte puntjes. Na verloop van tijd echter slijten die puntjes en komt er een fraai glanzend bronskleurig verenpak tevoorschijn! Wat de zang betreft, laat de merel vroeg in de morgen of laat in de avond zijn lied horen. De spreeuw daarentegen zingt veelal overdag en voert als het ware een balts uit en zit dan in de top van een boom of op het topje van een antenne. Hij wappert met zijn vleugels en produceert een scala aan geluiden. Het is een meesterlijke imitator. Hij bootst moeiteloos de zang na van de merel, de lijster, de grutto of de wulp, maar ook van kleinere vogels als de veldleeuwerik of de boerenzwaluw. Ik sta wel eens achter in mijn tuin te luisteren en dan meen ik een wulp te horen, maar tegelijkertijd realiseer ik me, dat zoiets niet mogelijk is, omdat Wulpen op dat moment in hun broedgebied vertoeven. Na even rond gespeurd te hebben in boomtoppen of op het topje van een antenne, vind ik de dader meestal vrij snel. Een ander verschil is, dat de merel een vrijstaand nest bouwt, terwijl de spreeuw een holenbroeder is, die nestelt onder dakpannen of in nissen.

Broedsel

Spreeuwen broeden 2 keer per jaar. Het eerste broedsel brengen ze, net als merels groot met regenwormen, die ze met hun scherpe snavel handig uit de grond weten te spietsen. Het tweede broedsel echter wordt volledig grootgebracht met de larven van de langpootmug, namelijk emelten. Die zijn zeer eiwitrijk en jonge spreeuwen groeien hier van als kool. Na een week of 3 vliegen de jongen uit en leren al snel zelf hun kostje bijeen te scharrelen. Na verloop van tijd zie je grote groepen jonge spreeuwen bij elkaar zitten in weilanden, die net gemaaid zijn. Daar kunnen ze gemakkelijk regenwormen vinden. Je kunt jonge spreeuwen herkennen aan hun vale grijs bruine verenpak. In het najaar trekken groepen spreeuwen naar rietvelden, die in het water staan. Ze gaan daar boven in de rietkragen slapen. Zo weten ze zich te beschermen tegen rovers en kunnen ze veilig slapen.

Vensters: 
afbeelding van Henny Vreeman

Door: Henny Vreeman