Natuur Recreatie

Het herkennen van vogels en hun zang 4

DoorBen Olde Riekerink natuurliefhebber, zijn roots liggen in de Lutte,  woont in Glane en is opgegroeid in Losser.
Achter elke vogel staat een verwijzing naar een link waar men de vogel kan zien en horen. Vandaag de tjiftjaf

Tjiftjaf (Phyloscopus Collybita) www.vogelgeluid.nl/tjiftjaf/

Een van de eerste trekvogels die zich in onze tuin laat horen, is de Tjiftjaf, Phylloscopus Collybita. Ze behoren tot de orde der zangvogels.

De Tjiftjaf komt al redelijk vroeg terug naar ons land, terwijl het dan in de nacht nog best een paar graden kan vriezen. Het zijn echte insecteneters en ze voeden zich met spinnetjes en kevertjes, die ze achter boomschors vandaan halen. Begin april kun je het mannetje de gehele dag zijn eigen naam horen zingen. Onderwijl houdt het vrouwtje zich bezig met de nestbouw. Hun woning is een prachtig in elkaar gevlochten ovaalvormig nestje met een opening aan de voorkant. Het nestje bevindt zich ongeveer 15 cm van de grond, goed verborgen in het struweel. Er worden 5 a 6 wit gespikkelde eitjes gelegd, die ongeveer 12 dagen worden bebroed. Wanneer de jongen zijn uitgekomen, worden ze door de ouden meteen gevoerd met allerlei eiwitrijke rupsjes, larven, spinnetjes en bladluizen. De jongen groeien zeer snel en na 2 weken vliegen ze al uit. Ze worden nog anderhalve week door de ouden gevoerd en dan zijn ze zelfstandig. 

De Tjiftjaf lijkt veel op de Fitis, die er eenzelfde levenswijze op na houdt, als de Tjiftjaf. Hun gelijkenis is werkelijk verbluffend! Zij behoren ook tot de orde der zangvogels. De enige manier waarop je ze uit elkaar kunt houden, is hun zang. De Fitis roept niet steeds zijn eigen naam, maar zijn zang is een aaneenschakeling van riedeltjes, die hij van hoog naar laag laat horen. De Tjiftjaf is wel een trekvogel, maar ze trekken niet echt ver weg, zolang er op hun pleisterplaatsen maar voldoende voedsel voorhanden is. Wanneer het echt hard gaat vriezen, trekken ze verder zuidwaarts. Als de temperatuur gaat oplopen, trekt de Tjiftjaf weer noordwaarts om zich eind maart op het appel te melden in de bossen en tuinen van Nederland.

Vensters: 
afbeelding van Henny Vreeman

Door: Henny Vreeman