Natuur Recreatie

Humor-meer

Educatie

Blog over de wereldwijde ontbossing.

Tijd om in actie te komen

Dit is een zeer groot gevaar voor het voortbestaan van de mensheid! Ik begin met de kleinschalige ontbossing in eigen omgeving. Bij mij in Glane is een loonbedrijf actief dat zich van niets en niemand iets aantrekt. Hier vindt steeds meer onverantwoorde houtkap plaats op houtwallen. Wanneer er op een verantwoorde manier houtwallen worden gedund, is daar niets mis mee. Om de 10 meter laat je dan een mooie vitale eik of beuk staan en daartussen haal je de lage opslag weg. Dat zijn vaak minder waardevolle struiken, zoals wilgen, ratelpopulieren en elzen. Dit loonbedrijf gaat precies tegenovergesteld te werk. Zij kappen de mooie waardevolle overstaanders en laten de jonge inferieure opslag staan. Dat is toch de wereld op zijn kop. Het gaat hen slechts om een snelle, grote houtopbrengst, die ze goed kunnen verkopen in Duitsland. De afnemer maakt houtchips van die mooie dikke bomen. De houtchips worden verkocht aan allerlei bedrijven, die er hun kachels mee stoken. Het gaat dit loonbedrijf dus puur om geldelijk gewin!

Ongebreidelde houtkap

In Nederland zelf vindt ook steeds meer ongebreidelde houtkap plaats. We zien dat vanaf het westen van Nederland naar Oost-Nederland in sneltreinvaart veel bossen onnodig verdwijnen. In de randstad is veel behoefte aan industriegebieden, waardoor veel waardevolle kleinschalige bosgebieden moeten verdwijnen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Deze luchthaven slokt steeds meer buitengebied op en dat in het belang van mensen, die zo nodig 4 keer per jaar met vakantie willen. Er zijn echter ook genoeg mensen, die dat per se niet willen. Ze gaan wel met de trein of met de bus. Dat is verstandig, want ze weten tenminste, hoe al dat vliegverkeer de lucht verontreinigt! Door deze vervuiling ontstaat er in de zomer een dikke laag smog met alle problemen van dien, bijvoorbeeld voor mensen die astmatisch zijn. Ook het wegverkeer heeft dan met problemen te kampen!

Daar hoor je de verantwoordelijken van Schiphol Airport niet over. En de verantwoordelijke politici al helemaal niet. Is het dan niet om te huilen!

Nieuw spoorwegnet

De N.S. legt een nieuw spoorwegnet aan, terwijl soms al wordt afgezien van het gebruik van die nieuwe spoorlijn, terwijl deze nog niet eens in gebruik is genomen. Dat is toch pure geldverspilling! De overheid trekt zijn handen er van af, omdat ze vindt dat dit niet onder haar verantwoordelijkheid valt! Wereldwijd is er behoefte aan gezonde, natuurlijke voeding, terwijl het voedselprobleem in de wereld steeds nijpender wordt, zoals in Midden- Afrika en Bangladesh. Aan die landen kan een land als Nederland toch hulp bieden. In ons land is voldoende kennis en knowhow aanwezig om die landen in hun eigen land te helpen. Geld is het slijk der aarde. Geen hond die het wil vreten. Het motto moet zijn, leven en laten leven.

Amazonebekken

Nu komen we toe aan het hete hangijzer, namelijk het Amazonebekken! Het tegengaan van de wereldwijde ontbossing kunnen we alleen bereiken door de kringloopgedachte in acht te houden. Dat kan alleen worden bereikt, als de mensheid beseft, hoe belangrijk het is deze nietsontziende houtkap te stoppen. Als we met de armen over elkaar blijven zitten en alleen maar praten over het probleem van de wereldwijde ontbossing, zal er niets gebeuren. Het is per se noodzakelijk, dat men tot actie overgaat. Wereldwijde ontbossing is daadwerkelijk gebaat bij handelend optreden door overheden en wereldleiders. Als het alleen blijft bij praten, doet nog steeds een aloud gezegde opgeld. Namelijk, ze dronken nog een glas, deden een plas en alles bleef, zoals het was! Trouwens, de manier waarop Jair Bolsonaro tot president is gekozen, verdient ook al niet de schoonheidsprijs. Dat is ook niet op een eerlijke manier tot stand gekomen.

Maar ja, een kniesoor die daar op let! Hij moet ter verantwoording worden geroepen om hem ervan te doordringendat hij moet stoppen met het kappen van grote woudreuzen. Die zijn juist verantwoordelijk voor de zuurstofproductie van moeder aarde! Hij is inmiddels zover gegaandat door zijn ontbossingsbeleid modderstromen naar beneden zijn gaan schuiven, waarbij tientallen mensen zijn omgekomen! Ook worden nog zeer veel mensen vermist, die onder die dikke modderlaag terecht zijn gekomen! Dit heeft hij allemaal op zijn geweten, omdat hij niet wil inziendat aan de ontbossing meer gevaarlijke aspecten kleven.

Kennelijk snapt hij daar geen biet van! In hoeverre Bolsonaro bereid is om mee te werken aan het stoppen van de wereldwijde ontbossing, is nog maar de vraag, want we weten allemaal, hoe eigenwijs hij is. Brazilië is daarnaast ook nog eens zeer corrupt! Bolsonaro is belust op macht. Hij heeft alle macht naar zich toe getrokken en duldt absoluut geen tegenspraak. Diegenen die het toch wagen, worden zonder enige vorm van proces in de gevangenis gezet. Of zou eigenbelang hier ook een rol spelen! Als hij zijn hakken in het zand zet, kan het nog lang gaan duren, voordat er vooruitgang wordt geboekt in het oplossen van het probleem van de wereldwijde ontbossing. Maar zoveel tijd hebben we niet meer. Vandaag al zullen er knopen doorgehakt moeten worden! Het is inmiddels 2 voor 12. Alleen als de wereldleiders elkaar kunnen vinden en elkaar de helpende hand toesteken, is er misschien nog redding mogelijk! Hopelijk zijn alle bemoeienissen dan niet voor niets geweest.

Deze blog is geschreven door Ben Olde Riekerink, alias Beernd van de Schal voor Hallo Losser.

 

afbeelding van Ben Olde Riekerink

Door: Ben Olde Riekerink

Ben Olde Riekerink natuurliefhebber, zijn roots liggen in de Lutte, woont in Glane en is opgegroeid in Losser.