Blog

Door: Bert Bos
26 april 2023, 13:24
Maico - Geef niet op

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 24 t/m 30 april. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist : https://open.spotify.com/playlist/7EGUeStXd2EAD0f8FfbJQ3?si=92989331a850451c

22 april 2023, 18:55
Boerderij

In bijgaande brief van Burgerforum aan het college van B&W vragen zij aandacht voor de positie van de boeren met betrekking tot de uitwerking van het klimaatakkoord op het gebied van stikstof, maar zeker ook op het gebied van water en de KRW (Kader Richtlijn Water), die volgens Burgerforum zorgt voor veel onrust en onzekerheid.

12 april 2023, 11:46
Tips voor het schrijven van een duidelijk en overtuigend persbericht

Op de nieuwsredactie van Hallo Losser ontvangen we vaak persberichten van verenigingen, bedrijven en instellingen waar geen professionele communicatie adviseurs werken. Vaak zijn deze persberichten onvolledig en ongestructureerd. Daarom geven we een paar tips die je kunt gebruiken bij het schrijven van een effectief persbericht.

30 maart 2023, 19:13
Leo Wijering: Druilerig winterweer

De Losserse natuurfotograaf Leo Wijering heeft weer een mooie serie foto's gestuurd. 

23 maart 2023, 14:14
Windmolens

De zienswijze van Burgerforum op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau RES 2.0 provincie Overijssel. De NRD is de voorloper van de MER (Milieu Effectrapportage) RES 2.0 en daarna volgen de MER’s van de projectplannen. Burgerforum heeft in haar zienswijze een aantal bezwaren geuit en zijn benieuwd naar de antwoorden.

Door: Bert Bos
22 maart 2023, 13:13
Ladada

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 20 t/m 26 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist :https://open.spotify.com/playlist/368mD5ryEKpwR59o5Ngi5B?si=9fed933e64b2401f

22 maart 2023, 10:38
Windturbines spandoek

Door de Stichting Tegenwind Noordoost Twente (STNOT) is deze week een zeer uitgebreide Zienswijze ingediend bij zowel de Provincie Overijssel als de RES Twente. De Zienswijze heeft betrekking op de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD). In de NRD komen besluitvorming en procedures met betrekking tot de voorgenomen plannen voor windturbines uitgebreid aan de orde. Reden voor STNOT hier uitgebreid op te reageren. De Zienswijze is medeondertekend door enkele andere organisaties elders in Twente die zich verzetten tegen windturbines.

Door: Bert Bos
14 maart 2023, 18:37
Snelle - 5 voor 12

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 13 t/m 19 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist : https://open.spotify.com/playlist/1URTbFku7D4COPK4ge00GJ?si=174c9ec75dd64ad8

 

Door: Bert Bos
8 maart 2023, 12:44
Arjon Oostrom

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 6 t/m 12 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist https://open.spotify.com/playlist/2lphplDvJDnEYxVaijtDGE?si=ae36a83bc60c413c

Door: Bert Bos
1 maart 2023, 12:57
Maan en Goldband

De RTV Losser HitKanjer Top 15 van 27 februari t/m 5 maart. Deze nummers worden zeer regelmatig gedraaid op RTV Losser radio. Luister via: http://www.radio-nederland.nl/rtv-losser

Spotify playlist https://open.spotify.com/playlist/1HsfJ5de0oolWUaAscs55e?si=96b5f6e048b7496a

Pagina's