Blog

Verkiezingen 2018: Zorg in Losser

Verkiezingen 2018: Zorg in Losser

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Hallo losser besteedt aandacht aan 6 belangrijke onderwerpen. We willen weten wat jij belangrijk vindt en vragen daar een reactie op van alle fractievoorzitters. Deze week: Zorg. Hoe is de zorg in Losser geregeld en hoe ervaar jij dit zelf? 

Zorgtaken gemeente.

De rijksoverheid heeft sinds 2015 een aantal zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Dit zijn taken op het terrein van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wanneer je een hulp- of zorgvraag hebt wordt er eerst gekeken naar wat je zelf kunt en wat met de hulp van mensen in je omgeving kan worden opgelost.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent hulp en ondersteuning aan huis dat geen medisch karakter heeft.

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulpverlening. Zo kan deze beter op elkaar worden afgestemd.

Participatiewet

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog wel kunnen werken, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Taken van de gemeente die onder de Participatiewet vallen, zijn ondersteuning bij het zoeken naar passend werk en inkomensondersteuning.

Verkiezingen 2018: Zorg in Losser

Welke taken horen niet bij de gemeente?

Voor alle medische zorg en ondersteuning aan mensen die intensieve zorg en toezicht nodig hebben, blijft de rijksoverheid verantwoordelijk. Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet.

Zorg in de gemeente Losser

In Losser is al lang geen ziekenhuis meer: het Dinkel Ziekenhuis werd al in 1983 opgeheven. In september 2017 sloot ook de buitenpoli Losser van het MST. Zorg door o.a. huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten zijn wel in de gemeente aanwezig. Ook zijn er voorzieningen voor ouderenzorg, zoals de Stichting Seniorenraad Losser, Stichting Cluster en het Info-punt 55+. Maar is dat voldoende? Wat missen we in Losser? En waarom?

Hoe ervaar jij de zorg in Losser?

In de poll hieronder kun je stemmen over de kwaliteit van zorg in Losser. Geef je mening door te stemmen en ook door een reactie via het bijbehorende Facebook bericht (onder aan deze pagina). Komende week vragen we ook de politieke partijen naar hun mening. De resultaten lees je volgende week op Hallo Losser.

klik hier voor de tussenstand

Bekijk de reacties op Facebook en reageer zelf ook:

Vensters: 
afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij werkt voor de Universiteit van Twente als business developer bij Novel-T en is daarnaast ondernemer. Peter is actief op Twitter als @peterlangela.